Værktøjslinjen Funktioner

Værktøjslinjen Funktioner indeholder ofte anvendte funktioner.

Forstør

Forøg visningsfaktoren for formlen med 25%. Den aktuelle zoomfaktor vises i statuslinjen. Et udvalg af zoommuligheder er tilgængelig i højreklikmenuen. Højreklikmenuen i arbejdsområdet består også af forskellige muligheder for at zoome.

Ikon

Forstør

Formindsk

Begræns visningsskalaen af formler med 25%. Zoomfaktoren vises i statuslinjen. Et udvalg af mulige zoommuligheder er tilgængelig gennem højreklikmenuen. Højreklikmenuen i arbejdsområdet indeholder også mulighed for at zoome.

Ikon

Formindsk

100 %

Viser dokumentet i den naturlige størrelse.

Ikon

Zoom 100%

Vis alle

Viser hele formlen størst muligt, så alle elementer er inkluderet. Formlen reduceres eller forstørres så alle formelelementer kan vises i arbejdsområdet. Den nuværende zoomfaktor vises på statuslinjen. Et udvalg af zoom-muligheder kan ses gennem kontekstmenuen. Kontekstmenuen i arbejdsområdet indeholder også zoom-kommandoer. Zoom-kommandoer og ikoner er kun tilgængelige i Math-dokumenter, ikke i indlejrede Math-objekter.

Ikon

Vis alt

Opdater

Denne kommando opdaterer formlen i dokumentvinduet.

Ændringer i vinduet Kommandoer opdateres automatisk hvis AutoOpdater visning er aktiveret.

Ikon

Opdater

Formelmarkør

Brug ikonet i værktøjslinjen Værktøj for at slå Formelmarkøren til og fra. Den del af formlen hvor markøren er placeret i vinduet Kommandoer er markeret med en tynd kant når formelmarkøren er aktiv.

Ikon

Formelmarkør

Symboler

Åbner dialogen Symboler, hvor du kan vælge et symbol, der skal indsættes i formlen.

Ikon

Symboler