Funktioner

Brug denne menu til at åbne og redigere symbolkataloget eller til at importere en ekstern formel som en datafil. Programmets grænseflade kan tilpasses efter dine ønsker. Du kan også ændre programmets indstillinger.

Symboler

Åbner dialogen Symboler, hvor du kan vælge et symbol, der skal indsættes i formlen.

Importer formel

Denne kommando åbner en dialog til import af en formel.

Importer MathML fra udklipsholder

Denne kommando transformerer MathML-indhold fra udklipsholder til StarMath og indsætter det på den aktuelle markørposition.

Tilpas

Tilpasser LibreOffice menuer, genvejstaster, værktøjslinje, og tildeler makroer hændelser.

Indstillinger

Denne kommando åbner en dialog for tilrettet programtilpasning.