Vis

Sætter visningsforholdet og definerer hvilke elementer du ønsker skal være synlige. De fleste kommandoer som du kan indtaste i vinduet Kommandoer kan også tilgås med musen hvil du har åbnet Elementer med Vis - Elementer.

Målestok

Reducerer eller forstørrer skærmvisningen af LibreOffice

Forstør

Forøg visningsfaktoren for formlen med 25%. Den aktuelle zoomfaktor vises i statuslinjen. Et udvalg af zoommuligheder er tilgængelig i højreklikmenuen. Højreklikmenuen i arbejdsområdet består også af forskellige muligheder for at zoome.

Formindsk

Begræns visningsskalaen af formler med 25%. Zoomfaktoren vises i statuslinjen. Et udvalg af mulige zoommuligheder er tilgængelig gennem højreklikmenuen. Højreklikmenuen i arbejdsområdet indeholder også mulighed for at zoome.

Vis alle

Viser hele formlen størst muligt, så alle elementer er inkluderet. Formlen reduceres eller forstørres så alle formelelementer kan vises i arbejdsområdet. Den nuværende zoomfaktor vises på statuslinjen. Et udvalg af zoom-muligheder kan ses gennem kontekstmenuen. Kontekstmenuen i arbejdsområdet indeholder også zoom-kommandoer. Zoom-kommandoer og ikoner er kun tilgængelige i Math-dokumenter, ikke i indlejrede Math-objekter.

Opdater

Denne kommando opdaterer formlen i dokumentvinduet.

Ændringer i vinduet Kommandoer opdateres automatisk hvis AutoOpdater visning er aktiveret.

Autoopdater visning

Opdaterer automatisk en ændret formel. Hvis du ikke vælger denne mulighed, vil formlen kun blive opdateret, når du vælger Vis - Opdater eller trykker på F9.

Elementer

Dette er en liste med operatorer, funktioner, symboler og formateringer, som kan indsættes i formlen.

Statuslinje

Viser eller skjuler statuslinjen ved den nederste kant af vinduet.

Fuldskærm

Viser eller skjuler menuerne og værktøjslinjerne i Writer eller Calc. For at forlade fuldskærmstilstand skal du klikke på knappen Fuldskærm eller trykke på Esc-tasten.