Afstand

Brug denne dialog til at bestemme afstanden mellem elementerne i en formel. Afstanden angives som en procentdel af den basisstørrelse, der er valgt under Formater - Skriftstørrelse.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Formater - Afstand


Skydning

Brug knappen Kategori til at vælge de formelelementer, du vil angive afstanden for. Dialogens udseende afhænger af den valgte kategori. Et vindue med forhåndsvisning viser dig den afstand, som ændres med de forskellige bokse.

Kategori

Denne knap giver dig mulighed for at vælge den kategori, du vil ændre afstanden for.

Afstand

Definerer afstanden mellem variable og operatorer, mellem linjer, og mellem rodtegn og rodnummer.

Afstand

Definerer afstanden mellem variable og operatorer.

Linjeafstand

Bestemmer afstanden mellem linjer.

Rodafstand

Bestemmer afstanden mellem rodtegn og rodnummer.

Indekser

Angiver afstanden for indekser og eksponenter.

Hævet skrift

Angiver afstanden for eksponenter.

Sænket skrift

Angiver afstanden for indekser.

Brøker

Angiver afstanden mellem brøkstregen og tælleren eller nævneren.

Tæller

Angiver afstanden mellem brøkstregen og tælleren.

Nævner

Angiver afstanden mellem brøkstregen og nævneren.

Brøkstreger

Angiver den ekstra længde samt tykkelsen af brøkstregen.

Ekstra længde

Angiver den ekstra længde af brøkstregen.

Vægt

Angiver vægten (tykkelsen) af brøkstregen.

Grænser

Angiver afstanden mellem sumsymbolet og grænserne.

Øvre grænse

Angiver afstanden mellem sumsymbolet og den øvre grænse.

Nedre grænse

Angiver afstanden mellem sumsymbolet og den nedre grænse.

Parenteser

Definerer afstanden mellem parenteser og indholdet.

Overstørrelse (venstre/højre)

Angiver den lodrette afstand mellem den øverste kant af indholdet og den øverste kant af parenteserne.

Afstand

Bestemmer den vandrette afstand mellem indholdet og den øverste kant af parenteserne (ved brug af left og right).

Skaler alle parenteser

Skalerer alle slags parenteser. Hvis du så indtaster ( a over b) i vinduet Kommandoer, vil parenteserne blive skaleret, så de omfatter hele højden af argumentet. Normalt opnår du denne effekt ved at indtaste left ( a over b right ).

Overstørrelse

Justerer den ekstra størrelse i procent. Ved 0 procent vil parenteserne få samme højde som argumentet. Jo højere den indtastede værdi er, jo større bliver det lodrette mellemrum mellem indholdet af parenteserne og den ydre kant af parenteserne. Feltet kan kun bruges i kombination med Skaler alle parenteser.

Matricer

Angiver den relative afstand for elementerne i en matrix.

Linjeafstand

Bestemmer afstanden mellem matricelementerne i en række.

Kolonneafstand

Bestemmer afstanden mellem matricelementerne i en kolonne.

Symboler

Angiver afstanden for symboler i forhold til variable

Primærhøjde

Definerer højden af symbolerne i forhold til grundlinjen.

Mindste afstand

Angiver den mindste afstand mellem et symbol og en variabel.

Operatorer

Definerer afstanden mellem operatorer og variable eller tal.

Overstørrelse

Angiver højden fra variablen til den øverste kant af operatoren.

Afstand

Bestemmer den vandrette afstand mellem operatorer og variable.

Kanter

Føjer en kant til din formel. Denne indstilling er især relevant, hvis du vil sætte formlen ind i en tekstfil i LibreOffice Writer. Når du indstiller kanten, bør du undgå at bruge størrelsen 0, da det giver problemer med visningen af tekst omkring det sted, hvor formlen indsættes.

Venstre

Den venstre kant placeres mellem formlen og baggrunden.

Højre

Den højre kant placeres mellem formlen og baggrunden.

Top

Den øverste kant placeres mellem formlen og baggrunden.

Bund

Den nederste kant placeres mellem formlen og baggrunden.

Eksempelfelt

Viser et eksempel på den aktuelle markering.

Standard

Gemmer dine ændringer som din standardindstilling for alle nye formularer. Der foretages et sikkerhedstjek før disse ændringer gemmes.

Gem standard