Andre symboler

Viser diverse matematiske symboler.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Andre

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Andre fra listboksen i panelet Elementer.


Symboler i detaljer

Ikon

Delvis

Indsætter symbolet for en partiel differentiation. Kommando til den vinduet Kommandoer: partial

Ikon

Uendelig

Indsætter symbolet for uendelig. Kommando til vinduet Kommandoer: infinity eller infty

Ikon

Nabla

Indsætter symbolet for nablaoperatoren. Kommando til vinduetKommandoer: nabla

Ikon

Der eksisterer

Indsætter symbolet for en eksistenskvantor. Kommando til vinduet Kommandoer: exists

Ikon

Der eksisterer ikke

Indsæt symbolet for en eksistenskvantor. Kommando i kommandovinduet:: notexists

Ikon

For alle

Indsætter symbolet for en alkvantor "for alle". Kommando til vinduet Kommandoer: forall

Ikon

h Bar

Indsætter symbolet for konstanten h streg. Kommando til vinduet Kommandoer: hbar

Ikon

Lambda streg

Indsætter symbolet lambda streg. Kommando til vinduet Kommandoer vindue: lambdabar

Ikon

Reel del

Indsætter symbolet for realdelen af et komplekst tal. Kommando til vinduet Kommandoer: re

Ikon

Imaginær del

Indsætter symbolet for imaginærdelen af et komplekst tal. Kommando til vinduet Kommandoer: im

Ikon

Weierstrass p

Dette ikon indsætter symbolet for en Weierstrass p-funktion. Kommando til vinduet Kommandoer vindue: wp

Ikon

Venstrepil

Dette ikon indsætter en pil mod venstre. Kommando til vinduet Kommandoer: leftarrow

Ikon

Højrepil

Dette ikon indsætter en pil mod højre. Kommando til vinduet Kommandoer: rightarrow

Ikon

Pil op

Dette ikon indsætter en pil op. Kommando til vinduet Kommandoer: uparrow

Ikon

Pil ned

Dette ikon indsætter en pil ned. Kommando til vinduet Kommandoer: downarrow

Ikon

Ellipse

Dette ikon indsætter en ellipse (tre lavt placerede prikker vandret). Kommando til vinduet Kommandoer: dotslow

Ikon

Akse-ellipse

Dette ikon indsætter en akse-ellipse (tre lodret centrerede vandrette prikker). Kommando til vinduet Kommandoer: dotaxis

Ikon

Vertikal ellipse

Dette ikon indsætter en lodret ellipse (tre lodret placerede prikker). Kommando til vinduet Kommandoer: dotsvert

Ikon

Opadgående diagonal ellipse

Dette ikon indsætter en opadgående diagonal-ellipse (tre prikker fra nederst venstre til øverste højre) Kommando til vinduet Kommandoer: dotsup eller dotsdiag

Ikon

Nedadgående diagonal ellipse

Dette ikon indsætter en nedadgående diagonal ellipse (tre prikker diagonalt fra øverste venstre til nederste højre). Kommando til vinduet Kommandoer: dotsdown

En bagvendt epsilon kan indsættes ved at skrive backepsilon i vinduet Kommandoer.

For at indsætte en pladsholder i din formel skal du skrive <?> i vinduet Kommandoer.