Mængdeoperationer

Tilknyt forskellige sætoperatorer til tegnene i din LibreOffice Math formel. De enkelte operatorer vises i den nederste del af panelet Elementer. Brug højreklikmenuen i vinduet Kommandoer for at se en identisk liste over de enkelte funktioner. De operatorer der ikke er at finde i panelet Elementer skal indtastes manuelt i vinduet Kommandoer. Du kan også indtaste andre dele af formlen manuelt, også hvis de pågældende symboler allerede findes i vinduet Elementer.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Mængdeoperationer

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Sæt operationer fra listboksen i panelet Elementer.


Når du har markeret ikonet Sæt operationer i panelet Elementer, bliver relevante ikoner vist i den nederste del af vinduet. Klik bare på et symbol her for at indsætte operatoren i formlen, som redigeres i Kommandovinduet.

Mængdeoperationerne i detaljer:

Ikon

er indeholdt i

Brug ikonet for at indsætte mængdeoperatoren er indeholdt i med to pladsholdere. Du kan også indtaste <?> in <?> direkte i kommandovinduet.

Ikon

er ikke inkluderet i

Brug dette ikon for at indsætte mængdeoperatoren er ikke inkluderet i med to pladsholdere. Du kan også indtaste <?> notin <?> i kommandovinduet.

Ikon

inkluderer

Brug dette ikon for at indsætte mængdeoperatoren inkluderer med to pladsholdere. Du kan også indtaste <?> owns <?> eller <?> ni <?> direkte i kommandovinduet.

Ikon

tom mængde

Brug dette ikon for at indsætte en tom mængde. Indtast emptyset i kommandovinduet, for at indsætte en tom mængde i dit dokument.

Ikon

Fællesmængde

Brug dette ikon for at indsætte to pladsholdere med mængdeoperatoren Fællesmængde af mængder. Det samme sker, hvis du indtaster <?> intersection <?> i kommandovinduet.

Ikon

Foreningsmængde

Brug dette ikon for at indsætte operatoren Foreningsmængde med to pladsholdere. Du kan også indtaste <?> union <?> direkte i kommandovinduet.

Ikon

Forskel

Brug dette ikon for at indsætte operatoren mængdedifferens. Du kan også indtaste <?> setminus <?> eller <?> bslash <?> i kommandovinduet.

Ikon

Kvotientmængde

Brug dette ikon for at indsætte en skråstreg for at oprette en kvotientmængde med to pladsholdere. Indtast <?>slash<?> i kommandovinduet, for at opnå samme resultat.

Ikon

Aleph

Brug dette ikon for at indsætte et kardinaltal. Du kan opnå samme resultat ved at indtaste aleph i kommandovinduet.

Ikon

Delmængde

Brug dette ikon for at indsætte mængdeoperatoren er en delmængde af. Du kan også indtaste <?> subset <?> direkte i kommandovinduet.

Ikon

Delmængde eller lig med

Brug dette ikon for at indsætte mængdeoperatoren er delmængde af eller lig med med to pladsholdere. Du kan også indtaste <?>subseteq<?> i kommandovinduet.

Ikon

Indeholder som ægte delmængde

Brug dette ikon for at indsætte mængdeoperatoren er en overmængde af og to pladsholdere. Du kan også indtaste <?>supset<?> i kommandovinduet.

Ikon

Overmængde eller lig med

Brug dette ikon for at indsætte mængdeoperatoren er en overmængde eller lig med med to pladsholdere. Du kan også indtaste <?>supseteq<?> i kommandovinduet.

Ikon

Ikke ægte delmængde

Brug dette ikon for at indsætte mængdeoperatoren ikke ægte delmængde med to pladsholdere. Du kan også indtaste <?>nsubset<?>.

Ikon

ikke delmængde af eller lig med

Brug dette ikon for at indsætte mængdeoperatoren ikke delmængde med to pladsholdere. Du kan også indtaste <?>nsubseteq<?> i kommandovinduet.

Ikon

Indeholder ikke som ægte delmængde

Brug dette ikon for at indsætte mængdeoperatoren Indeholder ikke som ægte delmængde med to pladsholdere. Du kan også indtaste <?>nsupset<?> i kommandovinduet.

Ikon

ikke overmængde af eller lig med

Brug dette ikon til at indsætte mængdeoperatoren Indeholder ikke som delmængde med to pladsholdere. Du kan også indtaste <?>nsupseteq<?> i kommandovinduet.

Ikon

Mængden af naturlige tal

Brug dette ikon for at indsætte et tegn for Mængden af naturlige tal. Du kan også indtaste setn i kommandovinduet.

Ikon

Mængden af hele tal

Brug dette ikon for at indsætte et tegn for Mængden af hele tal. Du kan også indtaste setz i kommandovinduet.

Ikon

Mængden af rationale tal

Brug dette ikon for at indsætte et tegn for Mængden af rationale tal. Du kan også indtaste setq i kommandovinduet.

Ikon

Mængden af reelle tal

Brug dette ikon for at indsætte et tegn for Mængden af reelle tal. Du kan også indtaste setr i kommandovinduet.

Ikon

Mængden af komplekse tal

Brug dette ikon for at indsætte et tegn for Mængden af komplekse tal. Du kan også indtaste setc i kommandovinduet.

Advarselsikon

Vær sikker på at skrive mellemrum (afstande) mellem værdier og kommandoer når du indtaster dem manuelt i kommandovinduet. Dette sikrer, at den rigtige struktur opnås.