Formater

Du kan vælge mellem flere indstillinger til formatering af en LibreOffice Math formel. Formatindstillingerne vises i den nederste halvdel af panelet Element. Disse indstillinger er også oplistet i kontekstmenuen i vinduet Kommandoer.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Formater

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Formater fra listboksen i panelet Elementer.


Her følger en udtømmende liste over alle tilgængelige formatteringsmuligheder i LibreOffice Math. Ikonet ved siden af formatteringsvalget viser, at det er tilgængeligt gennem panelet Elementer (menu Vis - Elementer) eller gennem højreklikmenuen i vinduet Kommando.

Noteikon

Bogstavet "a" henviser til de pladsholder i din formel, som du gerne vil tildele den respektive formatering. Du kan erstatte dette tegn med ethvert andet.


Formateringsindstillinger

Ikon

Hævet skrift til venstre

Indsætter hævet skrift til venstre for en pladsholder. Du kan også skrive <?>lsup{<?>} i vinduet Kommandoer.

Ikon

Hævet skrift ovenover

Indsætter hævet skrift umiddelbart over en pladsholder. Du kan også skrive <?>csup<?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

Hævet skrift til højre

Indsætter hævet skrift til højre for en pladsholder. Du kan også skrive <?>^{<?>} direkte i vinduet Kommandoer, eller du kan bruge rsup eller sup.

Ikon

Lodret placering (2 elementer)

Indsætter en lodret stak (binomial) med to pladsholdere. Du kan også skrive binom<?><?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

Ny linje

Indsætter en ny linje i dit dokument. Du kan også skrive newline direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

Sænket skrift til venstre

Indsætter sænket tekst til venstre for en pladsholder. Du kan også skrive <?>lsub{<?>} i vinduet Kommandoer.

Ikon

Sænket skrift nedenunder

Indsætter sænket tekst direkte under en pladsholder. Du kan også skrive <?>csub<?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

Sænket skrift til højre

Indsætter sænket tekst til højre for en pladsholder. Du kan også skrive <?>_{<?>} i vinduet Kommandoer, og tegnet "understreg" kan erstattes af rsub eller sub.

Ikon

Lodret stak (3 elementer)

Indsætter en lodret stak med tre. Du kan også skrive stack {<?>#<?>#<?>} i vinduet Kommandoer.

Ikon

Lille afstand

Indsætter en lille afstand mellem en pladsholder og det næste element. Du kan også skrive ` direkte i kommandovinduet. Kommandoen skal optræde til venstre eller højre for et symbol, en variabel, et tal eller en komplet kommando.

Ikon

Venstrejusteret

Dette ikon tildeler "a" venstre-justering og indsætter en pladsholder. Du kan skrive alignl<?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

Juster til vandret midte

Tildeler "a" vandret central justering og indsætter en pladsholder. Du kan også skrive alignc<?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

Højrejusteret

Indsætter kommandoen til højrejustering og en pladsholder. Du kan også skrive alignr<?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Matrixstablet

Dette ikon indsætter en matrix med fire pladsholdere. Du kan også skrive Matrix{<?>#<?>##<?>#<?>} direkte i vinduet Kommandoer. Placeringen af et element inden i dette diagram vises af to koordinater; det første specificerer linjenummeret og det andet kolonnenummeret. Du kan udvide denne matrix i enhver retning i vinduet Kommandoer ved at tilføje tegn.

Ikon

Afstand

Dette ikon indsætter en afstand mellem pladsholdere. Du kan også skrive ~ direkte i vinduet Kommandoer. Kommandoen skal optræde til venstre eller højre for et symbol, variabel, tal eller komplet kommando.

Til justering er kommandoerne alignl, alignc og alignr specielt effektive, hvis du

Når du benytter justeringsinstruktionerne, bemærk at

Brug kommandoen "matrix" for at justere

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

Justering til venstre

Hvis en linje eller et udtryk begynder med tekst, bliver det som standard venstrejusteret. Du kan ændre dette med hvilken som helst af justerings-kommandoerne. Et eksempel er stack{a+b-c*d#alignr "tekst"}, hvor "tekst" vises højrejusteret. Bemærk at tekst altid skal være omgivet af anførselstegn.

De standard centraliserede formler kan justeres til venstre uden at bruge menuen Formater - Justering. For at gøre dette skal du placere en tom tekststreng ("") før formelsektionen, som du vil justere. Tast for eksempel "" a+b newline "" c+d, hvilket resulterer i at begge ligninger vil være venstrejusteret i stedet for centreret til linjen.

Advarselsikon

Bemærk at når du skriver information i kommandovinduet, kræver nogle formater mellemrum for at få den korrekte struktur. Dette gælder især, når du indtaster værdier (for eksempel, lsup{3}) i stedet for pladsholdere.


Klik Parenteser og Gruppering for mere information om formatering i LibreOffice Math.

Vigtig information om Indekser og eksponenter og Skaler, hjælper dig til at organisere dit dokument på den bedst mulige måde.