Attributter

Du kan vælge forskellige attributter for LibreOffice Math formler. Nogle attributter vises nederst i panelet Elementer. Disse attributter oplistes også i kontekstmenuen til vinduet Kommandoer. Alle attributter der ikke findes i panelet Elementer eller i kontekstmenuen skal indtastes manuelt i vinduet Kommandoer.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Attributter

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Attributter fra listboksen i panelet Elementer.


Her følger en komplet liste over alle tilgængelige attributter i LibreOffice Math. Symbolet ved siden af attributten viser, at den kan nås gennem panelet Elementer (vælg Vis - Elementer) eller gennem højreklikmenuen i vinduet Kommandoer.

Noteikon

I de følgende beskrivelser af attributfunktioner, henviser bogstavet "a" til pladsholderen som du vil tildele til den respektive attribut. Du kan erstatte dette tegn med ethvert andet tegn som du vælger.


Attributfunktioner

Ikon

Accent acute

Indsætter en pladsholder med en accent aigu. Du kan også skrive acute<?> i Kommando vinduet.

Ikon

Accent grave

Indsætter en pladsholder med en accent grave. Du kan også skrive grave <?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Omvendt circumfleks

Indsætter en pladsholder med en omvendt cirkumfleks ("flueben") ovenover. Du kan også skrive check <?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Breve

Indsætter en pladsholder med en accent breve. Du kan også skrive breve <?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Cirkel

Indsætter en pladsholder med en cirkel over. Du kan også skrive cirkel <?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Vektorpil

Indsætter en pladsholder med en vektorpil. Du kan også skrive vec <?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Tilde

Indsætter en pladsholder med en tilde. Du kan også skrive Tilde <?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Circumfleks

Indsætter en pladsholder med en cirkumfleks ("hat"). Du kan også indtaste hat <?> direkte i kommandovinduet.

Ikon

Linje over (bjælke)

Indsætter en linje ovenover en pladsholder. Du kan også skrive bar <?> i Kommandoer vinduet.

Ikon

Prik

Indsætter en pladsholder med et punkt over. Du kan også skrive dot <?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Bred vektorpil

Indsætter en bred vektorpil med en pladsholder. Du kan også skrive widevec i vinduet Kommandoer.

Ikon

Bred tilde

Indsætter en bred tilde med en pladsholder. Du kan også skrive widetilde direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

Bred circumfleks

Indsætter en bred cirkumfleks ("hat") med en pladsholder. Du kan også skrive widehat i vinduet Kommandoer.

Ikon

Dobbelt prik

Indsætter en pladsholder med to prikker over. Du kan også indtaste ddot <?> i Kommandoer vinduet.

Ikon

Linje over

Indsætter en linje ovenover en pladsholder. Du kan også skrive overline <?> i vinduet Kommandoer. Linjen justerer sig selv til den rigtige længde.

Ikon

Linje under

Indsætter en linje nedenunder en pladsholder. Du kan også skrive underline <?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Linje igennem (gennemstregning)

Indsætter en pladsholder med en linje (eller streg) igennem. Du kan også skrive overstreg <?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Tredobbelt prik

Indsætter tre punktummer over en pladsholder. Du kan også skrive dddot <?> i Kommandoer vinduet.

Ikon

Gennemsigtig

indsætter en pladsholder til et gennemsigtigt tegn. Dette tegn optager samme plads som et "a", men det bliver ikke vist. Du kan også skrive fantom <?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Fed skrifttype

Indsætter en pladsholder med fed formatering. Du kan også skrive bold <?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Kursiveret skrifttype

Indsætter en pladsholder med kursiv formatering. Du kan også skrive kurs <?> eller kursiv <?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Ændre størrelse

Indsætter en kommando for ændret skriftstørrelse med to pladsholdere. Den første pladsholder henviser til skriftstørrelsen (for eksempel 12), og den anden indeholder teksten. For at få en passende struktur skal du indsætte et mellemrum mellem værdierne. Du kan også direkte indtaste size <?> <?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Ændre skrifttype

Indsætter en kommando for skift af skrifttypen, med to pladsholdere. Erstat den første pladsholder med navnet på en af de Brugerdefinerede skrifttyper, Serif, Sans eller Fast. Erstat den anden pladsholder med teksten. Du kan også skrive font<?><?> direkte i vinduet Kommandoer.

Brug kommandoen farve til at ændre farven på din formel. Skriv color, indtast så farvens navn (de tilgængelige farver er hvid, sort, turkis, magentarød, rød, blå, grøn og gul), så formlen, tegn eller tegnsekvens. Indtastningen color grøn size 20 a resulterer i et grønt "a" med en skriftstørrelse 20.

Kommandoerne nbold og nitalic fjerner de fede eller kursive standardskrifttyper for formelkomponenter. Du kan for eksempel fjerne kursiv fra x i formlen 5 x + 3=28 ved at skrive nitalic før x som i 5 nitalic x + 3=28.

Noteikon

Attributterne "accent aigu", "linje", "breve", "check", "cirkel", "punkt", "ddot", "dddot", "accent grave", "cirkumfleks", "tilde" og "vec" har faste størrelser. Deres bredde eller længde kan ikke tilpasses, når de placeres over et langt symbol.


Til størrelsesændringer kan du bruge Størrelse n, +n, -n, *n og /n, hvor n er en pladsholder. Denne metode er brugbar, når grundstørrelsen fra formlen bør ændres. Kommandoerne størrelse +n og Størrelse -n skifter punktstørrelse, og størrelse *n og størrelse /N skifter størrelsen relativt. For eksempel forøger kommandoen størrelse *1.17 størrelsen af et tegn med præcis 17%.

Advarselsikon

Bemærk at nogle indtastninger kræver mellemrum for at få den korrekte struktur. Dette gælder især, når du angiver attributter med fastlåst værdi i stedet for pladsholdere.


For mere information om formatering i LibreOfficeMath, se Parenteser og gruppering.

Information om attributter, indekser og eksponenter og skalering kan hjælpe dig til at strukturere dine dokumenter mere effektivt.