Funktioner

Vælg en funktion i den nederste del af vinduet. Disse funktioner er også oplistet i vinduets kontekstmenuen til vinduet Kommandoer. Enhver funktion, der ikke findes i panelet Elementer skal tastes manuelt i vinduet Kommandoer.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Funktioner

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Funktioner fra listboksen i panelet Elementer.


Det følgende er en liste over alle funktioner, som ses i panelet Elementer. Ikonet ved siden af funktionen viser, at den kan tilgås gennem panelet Elementer (menu Vis - Elementer) eller gennem kontekstmenuen til vinduet Kommandoer.

Liste af funktioner

Ikon

Naturlig eksponentialfunktion

Indsætter den naturlige eksponentialfunktion. Du kan også skrive func e^<?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

Naturlig logaritme

Indsætter den naturlige logaritme (grundtal e) med én pladsholder. Du kan også skrive ln(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Eksponentialfunktion

Indsætter en eksponentialfunktion med én pladsholder. Du kan også skrive exp(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Logaritme

Indsætter titalslogaritmen med én pladsholder. Du kan også skrive log(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Potens

Indsætter x opløftet til y'te potens. Du kan også skrive <?>^{<?>} i vinduet Kommandoer. Du kan erstatte ^ med rsup eller sup.

Ikon

Sinus

Indsætter sinusfunktionen med én pladsholder. Du kan også skrive sin(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Cosinus

Indsætter cosinusfunktionen med en pladsholder. Du kan også skrive cos(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Tangens

Indsætter tangensfunktionen med én pladsholder. Du kan også skrive tan<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Cotangens

Indsætter cotangensfunktionen med en pladsholder. Du kan også skrive cot(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Hyperbolsk sinus

Indsætter funktionen hyperbolsk sinus med én pladsholder. Du kan også skrive sinh(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Kvadratrod

Indsætter et kvadratrodssymbol med én pladsholder. Du kan også skrive sqrt(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Hyperbolsk cosinus

Indsætter funktionen hyperbolsk cosinus med én pladsholder. Du kan også skrive cosh(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Hyperbolsk tangens

Indsætter funktionen hyperbolsk tangens med én pladsholder. Du kan også skrive tanh(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Hyperbolsk cotangens

Indsætter funktionen hyperbolsk cotangens med én pladsholder. Du kan også skrive coth(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

n'te rod

Indsætter en n'te rod med to pladsholdere. Du kan også skrive nroot n x i vinduet Kommandoer.

Ikon

Arcus sinus

Indsætter funktionen arcus sinus med én pladsholder. Du kan også skrive arcsin(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Arcus cosinus

Indsætter funktionen arcus cosinus med én pladsholder. Du kan også skrive arccos(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Arcus tangens

Indsætter funktionen arcus tangens med én pladsholder. Du kan også skrive arctan(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Arcus cotangens

Indsætter funktionen arcus cotangens med én pladsholder. Du kan også skrive arccot(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Absolut værdi

Indsætter tegnet for absolut værdi med én pladsholder. Du kan også skrive abs(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Invers hyperbolsk sinus

Indsætter funktionen invers hyperbolsk sinus med én pladsholder. Du kan også skrive arsinh(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Invers hyperbolsk cosinus

Indsætter funktionen invers hyperbolsk cosinus med én pladsholder. Du kan også skrive arcosh(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Invers hyperbolsk tangens

Indsætter funktionen invers hyperbolsk tangens med én pladsholder. Du kan også skrive artanh(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Invers hyperbolsk cotangens

Indsætter funktionen invers hyperbolsk cotangens med én pladsholder. Du kan også skrive arcoth(<?>) i vinduet Kommandoer.

Ikon

Fakultet

Indsætter tegnet for fakultet med én pladsholder. Du kan også skrive fact<?> i vinduet Kommandoer.

Tipikon

Du kan også føje et indeks eller en eksponent til en funktion. Hvis du for eksempel skriver sin^2x får du funktionen "sinus i potensen 2x".


Advarselsikon

Når du skriver funktioner manuelt i kommandovinduet, skal du være opmærksom på, at mellemrum er nødvendige for nogle funktioner (for eksempel abs 5=5 ; abs -3=3).