Relationer

Du kan vælge mellem adskillige relationer til at strukturere dine LibreOffice Math formler. Relationsfunktioner vises i den nedre del af vinduet Elementer. Listen er også i højreklik menuen i vinduet Kommandoer. Alle relationer som ikke er i vinduet Elementer eller i højreklikmenuen kan skrives manuelt i vinduet Kommando.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Relationer

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Relationer fra listboksen i panelet Elementer.


Det følgende er en komplet liste over relationer. Symbolet ved siden af navnet på relationen indikerer at den kan bruges fra panelet Elementer (vælg Vis - Elementer) eller fra højreklik-menuen i vinduet Kommandoer.

Relationer:

Ikon

lig med

Indsætter et lighedstegn (=) med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> = <?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

forskellig fra

Ikonet eller kommandoen neq indsætter et forskellig fra-tegn med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> neq <?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

kongruent med

Indsætter et tegn for kongruent med (identisk med) med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> equiv <?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

ortogonal (vinkelret) på

Indsætter et tegn for ortogonalitet (retvinklet) med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> ortho <?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

Er divisor i

Indsætter tegnet Er divisor i. Du kan også skrive <?> Er divisor i <?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

er ikke divisor i

Dette ikon indsætter tegnet er ikke divisor i. Du kan også skrive <?>ndivides<?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

mindre end

Indsætter relationen mindre end. Du kan også skrive <?>lt<?> eller <?> < <?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

større end

Indsætter relationen større end. Du kan også skrive <?> gt <?> eller <?> > <?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

omtrent lig med

Indsætter relationen omtrent lig med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> cirka <?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

parallel med

Indsætter relationen parallel med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>parallelt<?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

mindre end eller lig med (skråtstillet)

Indsætter relationen mindre end eller lig med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> leslant <?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

større end eller lig med (skråtstillet)

Indsætter relationen større end eller lig med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>geslant<?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

tilnærmet eller lig med

Indsætter relationen tilnærmet eller lig med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>simeq<?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

proportional med

Indsætter relationen proportional med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> prop <?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

mindre end eller lig med

Indsætter relationen mindre end eller lig med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> HS <?> eller <?> <= <?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

større end eller lig med

Indsætter relationen større end eller lig med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> ge <?> eller <?> >= <?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

ækvivalent med

Dette ikon indsætter relationen ækvivalent med med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>sim<?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

går mod

Indsætter tegnet for går mod med to pladsholdere. Du kan også skrive <?> Går mod <?> direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

implikation mod venstre (forårsaget af)

Indsætter den logiske relation implikation mod venstre. Du kan også skrive dlarrow direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

biimplikation (ensbetydende med)

Indsætter den logiske relation biimplikation med to operatorer. Du kan også skrive dlrarrow direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

implikation mod højre (medfører)

Indsætter den logiske operator implikation mod højre med to pladsholdere. Du kan også skrive drarrow direkte i vinduet Kommandoer.

Ikon

kommer før

Indsætter den logiske operator kommer før af to pladsholdere. Du kan også indtaste prec i Kommandoer-vinduet.

Ikon

kommer efter

Indsætter den logiske operator kommer efter af to pladsholdere. Du kan også indtaste succ i Kommandoer-vinduet.

Ikon

kommer ikke før

Indsætter den logiske operator kommer ikke før af to pladsholdere. Du kan også indtaste nprec i Kommandoer-vinduet.

Ikon

kommer ikke efter

Indsætter den logiske operator kommer ikke efter af to pladsholdere. Du kan også indtaste nsucc i Kommandoer-vinduet.

Ikon

kommer før eller er lig med

Indsætter den logiske operator kommer før eller er lig med af to pladsholdere. Du kan også indtaste preccurlyeq i Kommandoer-vinduet.

Ikon

kommer efter eller er lig med

Indsætter den logiske operator kommer efter eller er lig med af to pladsholdere. Du kan også indtaste succcurlyeq i Kommandoer-vinduet.

Ikon

kommer før eller er ækvivalent med

Indsætter den logiske operator kommer før eller er ækvivalent med af to pladsholdere. Du kan også indtaste precsim i Kommandoer-vinduet.

Ikon

kommer efter eller er ækvivalent med

Indsætter den logiske operator kommer efter eller er ækvivalent med af to pladsholdere. Du kan også indtaste succsim i Kommandoer-vinduet.

For at lave relationen meget større end med to pladsholdere kan du indtaste <?> gg <?> eller >> direkte i vinduet Kommandoer.

Skriv ll eller << direkte i vinduet Kommandoer for at sætte relationen meget mindre end ind i formlen.

Ikonet eller kommandoen er defineret som kan indsættes med to pladsholdere ved at skrive <?>def<?>.

Indsæt tegnet for korrespondancen billede af med to pladsholdere ved at skrive <?> transl <?> direkte i vinduet Kommandoer.

Kommandoen <?>transr<?> indsætter et oprindelig af korrespondancetegn med to pladsholdere.

Advarselsikon

Når du manuelt indtaster information i vinduet Kommandoer, skal du være opmærksom på, at flere operatorer kræver mellemrum for af få den korrekte struktur. Dette er især tilfældet, hvis du arbejder med værdier i stedet for pladsholdere. For eksempel til relationen "er meget større" kan du enten indtaste 10 gg 1 eller a gg b.