Unære/binære operatorer

Du kan vælge forskellige unære og binære operatorer for at bygge din LibreOffice Math formel. Unær henviser til operatorer som påvirker en pladsholder. Binær henviser til operatorer påvirker to pladsholdere. Det nederste område af panelet Elementer viser de enkelte operatorer.Kontekstmenuen i Kommando vinduet indeholder også en liste med disse operatorer samt yderligere operatorer. Hvis du mangler en operator som ikke findes i panelet Elementer, kan du bruge højreklikmenuen eller taste den direkte ind i vinduet Kommandoer.

For at tilgå denne kommando...

Åbn genvejsmenuen i kommandovinduet - vælg Unære/binære operatorer

Vælg Vis - Elementer og vælg efterfølgende Unære/Binære Operatorer fra listboksen i panelet Elementer.


Her følger den komplette liste med unære og binære operatorer. Symbolet ved siden af operatoren viser, at man kan tilgå den gennem panelet Elementer (vælg Vis - Elementer) eller via genvejsmenuen i vinduet Kommandoer.

Unære og binære operatorer

Ikon

Plus

Indsætter et fortegnsplus med en enkelt pladsholder. Du kan også skrive +<?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Minus

Indsætter et fortegnsminus med én pladsholder. Du kan også skrive -<?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Plus/Minus

Indsætter et plus/minus med én pladsholder. Du kan også skrive +-<?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Minus/Plus

Indsætter et minus/plus med én pladsholder. Du kan også skrive -+<?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Addition (plus)

Indsætter et fortegnsplus med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>+<?> i kommandovinduet.

Ikon

Multiplikation (prik)

Indsætter en prikoperator med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>cdot<?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Multiplikation (x)

Indsætter et 'x' som multiplikationstegn med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>times<?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Multiplikation (*)

Indsætter en stjerne som multiplikationstegn med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>*<?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Subtraktion

Indsætter et minus med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>-<?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Division (brøk)

Indsætter en brøk med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>over<?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Division

Indsætter et divisionstegn med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>div<?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Division (skråstreg)

Indsætter en skråstreg '/' med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>/<?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Logisk IKKE

Indsætter et Logisk IKKE med én pladsholder. Du kan også skrive neg<?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Logisk OG

Indsætter et Logisk OG med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>and<?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Logisk ELLER

Indsætter et Logisk ELLER med to pladsholdere. Du kan også skrive <?>or<?> i vinduet Kommandoer.

Ikon

Funktionssammensætning

Indsætter et tegn for funktionssammensætning med to pladsholdere. Du kan også skrive circ i vinduet Kommandoer.

Du kan også indsætte brugerdefinerede unære operatorer ved at taste uoper i vinduet Kommandoer fulgt af tegnets syntaks. Denne funktion er nyttig til at indsætte specielle tegn i en formel. For eksempel producerer kommandoen uoper %theta x det lille græske bogstav theta (en komponent i tegnsættet LibreOffice Math). Du kan også indsætte tegn, der ikke findes i LibreOffice tegnsættet ved at vælge Funktioner - Symboler - Rediger.

Du kan også indsætte bruger-definerede binære kommandoer ved at taste boper i Kommando vinduet. For eksempel producerer kommandoen y boper %theta x det lille græske bogstav theta efter et y og før et x. Du kan også indsætte tegn, der ikke findes i LibreOffice tegnsættet ved at vælge Funktioner - Symboler - rediger.

Ved at indtaste <?>oplus<?> i vinduet Kommandoer indsætter du et plus i en cirkel (direkte sum) i dit dokument.

Skriv <?>ominus<?> i vinduet Kommandoer for at indsætte et minus i en cirkel.

Skriv <?>odot<?> i vinduet Kommandoer for at indsætte en prik i en cirkel i formlen.

Skriv <?>odivide<?> i vinduet Kommandoer for at indsætte et divisionstegn (skråstreg) i en cirkel i formlen.

Skriv a wideslash b i vinduet Kommandoer for at få to tegn med en skråstreg (fra nederste venstre til øverste højre hjørne) imellem. Tegnene placeres sådan, at alt til venstre for skråstregen er hævet, og alt til højre er sænket. Denne kommando er også tilgængelig i genvejsmenuen for vinduet Kommandoer.

Skriv a widebslash b i vinduet Kommandoer for at få to tegn med en skråstreg (fra øverste venstre til nederste højre hjørne) imellem. Tegnene placeres sådan, at alt til venstre for skråstregen er sænket, og alt til højre er hævet. Denne kommando er også tilgængelig i genvejsmenuen for vinduet Kommandoer.

Skriv sub eller sup i kommandovinduet for at tilføje indekser og potenser til tegnene i din formel; for eksempel a sub 2.

Tipikon

Hvis du vil bruge et kolon ":" som divisionstegn, kan du vælge Funktioner - Symboler eller klikke på ikonet Symboler på funktionsbjælken. Klik på knappen Rediger i den dialog som kommer frem, og vælg så tegnsættet Speciel. Indtast et meningsfuldt navn ved siden af Tegn, for eksempel "divider" og klik så på kolon i symbolsættet. Klik på tilføj og derefter på OK. Klik også på OK for at lukke dialogen Symbol. Nu kan du bruge det nye symbol, i dette tilfælde kolon, ved at indtaste dets navn i vinduet Kommando, for eksempel a %divider b = c.


Advarselsikon

Når du indtaster information manuelt i kommandovinduet, skal du være opmærksom på, at nogle operatorer kræver mellemrum mellem elementerne for at opbygningen bliver korrekt. Dette er især tilfældet, hvis du bruger værdier i stedet for pladsholdere til dine operatorer. For eksempel i divisionerne 4 div 3 eller a div b.