Vis alle

Viser hele formlen størst muligt, så alle elementer er inkluderet. Formlen reduceres eller forstørres så alle formelelementer kan vises i arbejdsområdet. Den nuværende zoomfaktor vises på statuslinjen. Et udvalg af zoom-muligheder kan ses gennem kontekstmenuen. Kontekstmenuen i arbejdsområdet indeholder også zoom-kommandoer. Zoom-kommandoer og ikoner er kun tilgængelige i Math-dokumenter, ikke i indlejrede Math-objekter.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Vis - Vis alle

På værktøjslinjen Funktioner, klik

Ikon

Vis alt