Indstillingslinje

For at vise Indstillingslinjen skal du vælge Vis - Værktøjslinjer - Indstillinger.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Vis - Værktøjslinjer - Indstillingslinje


Rotationstilstand efter klik på objekt

Ændrer opførslen ved museklik, så rotationshåndtag vises efter, at du har klikket på et objekt og derefter klikker på det igen. Træk i et håndtag for at rotere objektet i den retning, som du ønsker.

Ikon

Rotationstilstand efter klik på objekt

Vis gitter

Angiver om gitteret skal vises.

Ikon

Vis gitter

Vis fanglinjer

Viser eller skjuler fanglinjer, så du kan justere objekter på dit dias. For at fjerne en fanglinje skal du trække den ud af diasset.

Ikon

Vis fanglinjer

Hjælpelinjer ved flytning

Angiver om guider skal vises, når en objekt flyttes.

Ikon

Hjælpelinjer ved flytning

Fastgør til gitter

Angiver om rammer, tegninger og kontrolelementer kun skal flyttes mellem de faste gitterpunkter. For at ændre status for fanglinjer kun for den aktuelle handling, kan du trække objektet, mens du holder nede.

Ikon

Fastgør til gitter

Fastgør til hjælpelinjer

Fanger kanten af et trukket objekt til nærmeste fanglinje når du slipper museknappen.

Ikon

Fastgør til hjælpelinjer

Fastgør til sidemargener

Angiver om konturen af det grafiske objekt skal justeres til nærmeste sidemargin.

Ikon

Fastgør til sidemargener

Fastgør til objektkant

Angiver om konturen af det grafiske objekt skal justeres til kanten af nærmeste grafiske objekt.

Ikon

Fastgør til objektkant

Fastgør til objektpunkter

Angiver om konturen af det grafiske objekt skal justeres til punkterne af det nærmeste grafiske objekt.

Ikon

Fastgør til objektpunkter

Tillad hurtigredigering

Hvis aktiveret, kan du redigere tekst umiddelbart efter at have valgt et tekstobjekt. Hvis deaktiveret skal du dobbeltklikke for at redigere teksten.

Ikon

Tillad hurtigredigering

Kun tekstområdet kan markeres

Angiver om en tekstramme markeres ved at klikke på teksten.

Ikon

Kun tekstområdet kan markeres

Dobbeltklik for at tilføje tekst

Ændrer opførslen ved museklik, så du kan dobbeltklikke et objekt for at tilføje eller redigere tekst.

Ikon

Dobbeltklik for at tilføje tekst

Modificer objekt med attributter

Hvis dette ikon på Indstillingslinjen er aktiveret, bliver objekter vist med deres attributter, men med 50 procents gennemsigtighed, mens du tegner dem. Hvis dette ikon ikke er aktiveret, vises kun en kontur, mens der tegnes, og objektet bliver vist med alle attributter, når du slipper museknappen.

Ikon

Modificer objekt med attributter

Forlad alle grupperinger

Forlader alle grupper og returnerer til normalvisning.

Ikon

Forlad alle grupperinger