Tekstformateringslinje

For at vise værktøjslinjen Tekstformatering skal du placere markøren i et tekstobjekt.

Skrifttypenavn

Giver dig mulighed for at vælge et skrifttypenavn fra listen eller indtaste et skrifttypenavn direkte.

Du kan indtaste flere skrifttyper adskilt af semikoloner. LibreOffice bruger hver navngiven skrifttype i rækkefølge, hvis de foregående skrifttyper ikke er tilgængelige.

Ikon

Skrifttypenavn

Skriftstørrelse

Giver dig mulighed for at vælge mellem forskellige skriftstørrelser fra listen eller at indtaste en størrelse manuelt.

Fed

Gør den markerede tekst fed. Hvis markøren er inde i et ord, bliver hele ordet med fed skrift. Hvis markeringen eller ordet allerede er med fed skrift, fjernes formateringen.

Ikon

Fed

Kursiv

Gør den valgte tekst kursiv. Hvis markøren er inde i et ord, så bliver hele ordet kursiv. Hvis markeringen eller ordet allerede er kursivt, så fjernes formateringen.

Ikon

Kursiv

Understreg

Understreger eller fjerner understregning af den markerede tekst.

Ikon

Understreg

Skriftfarve

Klik for at bruge den aktuelle skriftfarve til de valgte tegn. Du kan også klikke her og så lave en markering for at ændre tekstens farve. Klik på pilen ved siden af ikonet for åbne værktøjslinjen Skriftfarve.

Ikon

Skriftfarve

Venstre

Justerer de(t) markerede afsnit til venstre sidemargen.

Ikon

Venstrejusteret

Centreret

Centrerer de(t) markerede afsnit på siden.

Ikon

Højre

Justerer de(t) markerede afsnit til højre sidemargen.

Ikon

Højrejusteret

Lige margener

Justerer de(t) markerede afsnit til venstre og højre sidemargener. Hvis du vil, kan du også angive justeringsindstillingerne for den sidste linje af et afsnit ved at vælge Formater - Afsnit - Justering.

Ikon

Lige margener

Forøg afsnitsafstand

Klik på ikonet Forøg afsnitsafstand for at øge afstanden over det valgte afsnit.

Ikon

Forøg afsnitsafstand

Formindsk afstand

Klik på ikonet Formindsk afstand for at mindske afstanden til afsnittet over det valgte afsnit.

Ikon

Formindsk afstand

Punkttegn til/fra

Tildeler punkttegn til de markerede afsnit, eller fjerner dem fra en punktopstilling.

Ikon

Punkttegn til/fra

Tegn

Ændrer skrifttypen og skrifttypens formatering for de valgte tegn.

Ikon

Tegn

Afsnit

Ændrer formatet som for eksempel indrykning og justering for det aktuelle afsnit.

Ikon

Afsnit

Understøttelse af asiatiske sprog

Disse kommandoer bliver først tilgængelige efter du har aktiveret understøttelse af asiatiske sprog i - Sprogindstillinger - Sprog.

Tekst fra venstre mod højre

Angiver den vandrette retning for teksten.

Ikon

Tekstretning fra venstre mod højre

Tekst løber oppefra og ned

Bestemmer tekstens lodrette retning.

Ikon

Tekstretning oppefra og ned

Forøg skriftstørrelse

Forøger skriftstørrelsen for den valgte tekst.

Formindsk skriftstørrelse

Reducerer skriftstørrelsen for den valgte tekst.