Værktøjslinjer

Dette overblik beskriver standard værktøjslinjekonfiguration til LibreOffice.

Standardlinje

Standardlinjen er tilgængelig i alle LibreOffice-programmer.

Præsentation

Generelle kommandoer for dias.

Værktøjslinjen Tegning

Værktøjslinjen Dispositionsvisning indeholder de hyppigst anvendte redigeringsværktøjer. Klik på pilen ved siden af et ikon for at åbne en værktøjslinje, som indeholder yderligere kommandoer.

Dispositionslinje

I Dispositionsvisning indeholder værktøjslinjen Disposition de hyppigst anvendte redigeringsværktøjer. Klik på pilen ved siden af et ikon for at åbne en værktøjslinje, som indeholder yderligere kommandoer.

Diassorteringslinje

I Diassortering kan værktøjslinjen Diassortering bruges.

Værktøjslinjen Streg og fyld

Værktøjslinjen Streg og fyld indeholder kommandoer og indstillinger, som du kan anvende i den aktuelle visning.

Diasvisningslinje

Linjen Diasvisning begynder med visningen Diassortering.

Værktøjslinjen Tabel

Værktøjslinjen Tabel består af funktioner som du skal bruge når du arbejder med tabeller. Værktøjslinjen viser sig når du flytter markøren ind i en tabel.

Tekstformateringslinje

For at vise værktøjslinjen Tekstformatering skal du placere markøren i et tekstobjekt.

Værktøjslinjen Billede

Brug værktøjslinjen Billede til at angive indstillinger for farve, kontrast og lysstyrke for det markerede grafiske objekt.

Værktøjslinjen Rediger punkter

Værktøjslinjen Rediger punkter vises, når du vælger et polygonobjekt og klikker på Rediger punkter.

Indstillingslinje

For at vise Indstillingslinjen skal du vælge Vis - Værktøjslinjer - Indstillinger.

Farvelinje

Viser eller skjuler Farvelinjen. For at ændre den viste farvetabel skal du vælge Formater - Flade og klikke på fanebladet Farver.

Statuslinje

Statuslinjen viser information om dit dokument, inklusiv det aktuelt valgte objekt. Nogle elementer på statuslinjen kan du dobbeltklikke på for at åbne et relateret dialogvindue.

3D-indstillinger

Værktøjslinjen 3D-indstillinger kontrollerer egenskaberne for valgte 3D-objekter.

Fontwork

Værktøjslinjen Fontwork åbner, når du vælger et Fontwork-objekt.

Klassificeringslinje

Klassificeringslinjen indeholder værktøjer til at sikre dokumenthandlinger.

Værktøjslinjen Klassifikation består af rullelister, som hjælper dig med at vælge dokumentets sikkerhedsniveau ifølge BAF-kategori-politik og BAILS-niveauer. LibreOffice vil tilføje tilpassede felter i dokumentets indstillinger (Filer - Egenskaber, fanen Tilpassede felter) for at gemme klassifikationsvalget som metadata i dokumentet.

Gå til Vis - Værktøjslinjer og vælg Klassifikation

Indsæt

Tilføjer objekter, herunder diagrammer, regneark og billeder, til dit dokument.