Vis en præsentation

Der findes flere måder at starte en præsentation på. Når en præsentation kører, kan du styre præsentationen med tastatur eller mus.

Som standard starter en præsentation altid med første dias. Du rykker manuelt frem gennem dias til sidste dias. Du kan ændre disse indstillinger.

Kør en præsentation

Tipikon

Hvis du ønsker, at alle præsentationer skal starte fra det aktuelle dias i stedet for det første dias, vælger du - LibreOffice Impress - Generelt og klikker på Altid med nuværende side.


Tipikon

Tryk Esc for at afbryde præsentationen før den er færdig.


Der er mange flere muligheder for at kontrollere et diasshow. Du kan også højre-klikke for at åbne en menu med nyttige kommandoer.

Visning af en automatisk præsentation (kiosktilstand)

For automatisk at skifte til det næste dias skal du tildele en diasovergang til hvert dias.

  1. Åbner sidepanelet Diasovergange.

  2. Klik på Automatisk efter i området Diasovergang , og marker en varighed.

  3. Klik Anvend på alle dias.

Tipikon

Du kan sætte forskellige tider for hvert dias før der skiftes til næste dias. Funktionen Præsentation med tidtagning kan hjælpe dig til de rigtige tider.


For at rykke frem til første dias efter at alle dias har været vist, skal du indstille præsentationen til at gentages automatisk.

  1. Vælg Præsentation - Præsentationsindstillinger.

  2. I området type skal du klikke på Auto og vælge en pausetid mellem visningerne.

kør en præsentation fra en fil

Du kan starte LibreOffice fra en kommandolinje efterfulgt af parameteren -show og et Impress-filnavn. Hvis du for eksempel vil starte filen filnavn.odp fra en kommandolinje, skal du skrive følgende kommando:

soffice -show filnavn.odp

Dette forudsætter at soffice er i programstien på dit system, og at filnavn.odp er placeret i den aktuelle folder.