Om lag

Lag er tilgængelige i LibreOffice Draw, ikke i LibreOffice Impress. Lag tillader dig at samle relaterede elementer. Tænk på lag som individuelle arbejdsområder som du kan skjule på skærm eller udskrift, eller låse.

Lag bestemmer ikke stablingsrækkefølgen for objekter på din side, undtagen for laget Kontrolelementer som altid er foran andre lag.

Stablingsrækkefølgen for objekter på dine sider bestemmes af rækkefølgen, hvormed de oprettes. Du kan omarrangere stablingsrækkefølgen ved Modificer - Arranger.

Fladerne på et lag, som ikke indeholder objekter, er gennemsigtige.

LibreOffice Draw giver tre standardlag:

Du kan ikke slette eller omdøbe standardlagene. Du kan tilføje dine egne lag med Indsæt - Lag

Laget Layout er standardarbejdsområdet. Laget Layout bestemmer placeringen af pladsholdere til titel, tekst og objekt på din side.

Laget Kontrolelementer kan bruges til knapper, som er blevet tildelt en handling, men som ikke skal udskrives. Definer lagets egenskaber til ikke at udskrives. Objekter på laget Kontrolelementer er altid foran objekter i andre lag.

Laget Mållinjer er stedet, hvor du for eksempel tegner dimensionslinjer. Ved at vælge hvilke lag som skal vises og skjules, kan du nemt slå disse linjer til og fra.

Tipikon

Du kan låse et lag for at beskytte dets indhold, eller skjule et lag og dets indhold. Når du tilføjer et nyt lag til en side, bliver laget føjet til alle sider i dit dokument. Når du tilføjer et objekt til et lag, bliver det dog kun tilføjet til den aktuelle side. Hvis du vil have objektet til at optræde på alle siderne, skal du tilføje objektet til dit masterdias (Vis - Masterdias).