Flytning af objekter til et andet lag

Tegninger i LibreOffice Draw understøtter lag.

  1. Klik på og hold objektet indtil dets kanter blinker.

  2. Træk objektet til navnefanebladet for laget, som du vil flytte objektet til.

  3. Slip objektet.

Om lag

Indsættelse af lag

Arbejde med lag