Brug af klæbepunkter

I Impress og Draw kan du forbinde to figurer med en linje, der kaldes en forbindelse. Når du tegner en forbindelse mellem figurer, vil forbindelsen blive hægtet på et klæbepunkt på hver figur. Hver figur har nogle standardklæbepunkter, og placeringen af standardklæbepunkterne afhænger af den enkelte figur. Du kan føje dine egne brugerdefinerede klæbepunkter til en figur og så hægte forbindelser på de brugerdefinerede klæbepunkter.

For at tilføje og redigere klæbepunkter

  1. Gør følgende for at gøre eksisterende limpunkter synlige for alle elementer:

  2. Klik på ikonet Indsæt klæbepunkt på den værktøjslinjen Klæbepunkter.

  3. Vælg et element på dit dias, hvor du ønsker at tilføje et limpunkt.

  4. Klik inden i figuren hvor du vil tilføje det nye klæbepunkt.

    Hvis figuren er udfyldt, kan du klikke hvor som helst inden i figuren. Hvis figuren ikke er udfyldt, kan du klikke på kanten for at indsætte et klæbepunkt. Når klæbepunktet er indsat, kan du trække det til en anden placering inden i figuren.

Med de fire ikoner ved siden af ikonet Indsæt klæbepunkt kan du vælge de retninger som vil være tilladte for en forbindelse på dette klæbepunkt. Du kan vælge en eller flere retninger for et konkret klæbepunkt.

Hvis ikonet Klæbepunktplacering relativ er aktivt, flyttes klæbepunktet, når du ændrer størrelse på objektet for at behold dets placering i forhold til objektets kanter.

Hvis ikonet Klæbepunktplacering relativ ikke er aktivt, er ikonerne ved siden af det ikke længere markeret inaktive. Med disse ikoner kan du bestemme, hvor et klæbepunkt bliver placeret, når størrelsen af objektet bliver ændret.