Changing the Slide Background Fill

Du kan ændre baggrundsfarven eller baggrundsfyldet på det aktuelle dias eller alle diassene i dit dokument. Til baggrundsfyld kan du bruge skravering, en farvegraduering eller et bitmapbillede.

Hvis du vil ændre baggrundsfyldet til alle diassene, vælg Vis - Master - Masterdias. For at ændre baggrundsfyldet for et enkelt dias, vælg Vis - Normal.

Bruge en farve, farvegraduering eller et skraveringsmønster til diasbaggrunden

 1. Vælg Dias - Egenskaber og klik så på fanebladet Baggrund.

 2. I området Fyld, gør et af følgende:

  Vælg Farve, og klik så på en farve i listen.

  Vælg Farvegraduering, og klik så på en gradueringstypografi på listen.

  Vælg Skravering, og klik så på en skraveringstypografi på listen.

 3. Klik på OK.

For at bruge et billede til diasbaggrunden

Du kan vise et helt billede som en diasbaggrund, eller du kan vise billedet side om side for at producere en mønstret baggrund.

 1. Vælg Dias - Egenskaber og klik så på fanebladet Baggrund.

 2. I området Fyld, marker Bitmap, og klik så på et billede på listen.

  Noteikon

  Hvis du vil anvende et brugerdefineret billede på diasbaggrunden, luk dialogen Sideopsætning, og vælg Formater - Flade. Klik på fanebladet Bitmaps, og klik så på Importer. Find billedet, som du vil importere, og klik Åbn. Når du returnerer til fanebladet Baggrund, vil billedet, som du importerede, være i listen Bitmap.


 3. Gør et af følgende:

  For at vise hele billedet som baggrund, ryd afkrydsningsfeltet Side om side i området Placering og vælg så Tilpas automatisk.

  For at vise billedet side om side skal du markere Side om side og sætte indstillingerne for Størrelse, Placering og Forskydning for billedet.

 4. Klik på OK.

Denne ændring gælder kun det aktuelle præsentationsdokument.

For at gemme en ny masterdias som en skabelon

 1. Vælg Vis - Master - Masterdias for at ændre masterdiaset.

 2. Vælg Dias - Egenskaber for at ændre diasbaggrunden eller vælge andre formateringskommandoer. Objekter, som du tilføjer her, vil være synlige på alle dias, som er baseret på denne diasmaster.

 3. Vælg Vis - Normal for at lukke mastervisningen.

 4. Vælg Filer - Skabeloner - Gem som skabelon for at gemme dokumentet som en skabelon.

 5. Indtast et navn for skabelonen. Lad være med at ændre kategorien fra "Mine skabeloner". Klik OK.

Nu kan du bruge præsentationsguiden til åbne en ny præsentation baseret på din nye skabelon.