Genvejstaster for LibreOffice Impress

Her følger en liste over genvejstaster for LibreOffice Impress.

Du kan også bruge de generelle genvejstaster i LibreOffice.

Noteikon

Nogle af genvejstasterne kan være tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilgængelige i LibreOffice. Prøv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.


Funktionstaster for LibreOffice Impress

Genvejstaster

Effekt

F2

Rediger tekst.

F3

Rediger gruppe

+F3

Forlad gruppe.

Skift+F3

Dupliker

F4

Placering og størrelse

F5

Vis præsentation.

+F5

Navigator

F7

Stavekontrol

+F7

Synonymordbog

F8

Rediger punkter.

+Skift+F8

Tilpas tekst til ramme.

Typografier


Genvejstaster i præsentationer

Genvejstaster

Effekt

Esc

Afslut præsentation.

Mellemrumstast eller Højrepil eller Pil ned eller Page Down eller Enter eller Linjeskift eller N

Afspil næste effekt (hvis der er nogen, ellers gå til næste dias).

+Page Down

Gå til næste dias uden at afspille effekter.

[tal] + Enter

Skriv et nummer på et dias, og tryk Enter for at gå til diasset.

Venstrepil eller Pil op eller Page Up eller Tilbage eller P

Afspil foregående effekt igen. Hvis der ikke er en foregående effekt på dette dias, vil forrige dias blive vist.

+Page Up

Gå til det foregående dias uden at afspille effekter.

Home

Hop til første dias i præsentationen.

End

Hop til det sidste dias i præsentationen.

+ Side op

Gå til det foregående dias.

+ Side ned

Gå til det næste dias.

B eller .

Vis sort skærm indtil næste taste- elle musehjulshændelse.

W eller ,

Vis hvid skærm indtil næste taste- elle musehjulshændelse.


Genvejstaster i Normalvisning

Genvejstaster

Effekt

Plus(+) Tast

Forstør.

Minus(-) Tast

Formindsk.

Gange(×) Tast (numerisk tastatur)

Tilpas side i vindue.

Divisionstast (÷) på numerisk tastatur

Forstør aktuelt udvalg.

Skift++G

Gruppering af valgte objekter.

Skift++A

Ophæv gruppering af valgt gruppe.

+ Klik

Gå ind i en gruppe, så du kan redigere de enkelte objekter i gruppen. Klik udenfor gruppen for at vende tilbage til almindelig visning.

Skift++ K

Kombiner valgte objekter.

Skift++ K

Opdel markeret objekt. Denne kombination virker kun på et objekt, som blev oprettet ved at kombinere to eller flere objekter.

+ Plus-tast

Placer forrest.

Skift ++ Plus-tast

Flyt fremad.

+ Minus-tast

Flyt bagud.

Skift++ Minus-tast

Placer bagest.


Genvejstaster ved tekstredigering

Genvejstaster

Effekt

+Bindestreg(-)

Bløde bindestreger; orddelinger lavet af dig.

+Skift+minustegn (-)

Hård bindestreg (bruges ikke til orddeling)

+Skift+Mellemrum

Hårdt mellemrum. Hårde mellemrum bruges ikke til orddeling og udvides ikke hvis teksten er justeret.

Skift+Enter

Linjeskift uden afsnitsskifte

Venstrepil

Flyt markøren til venstre

Skift+Venstrepil

Flyt markøren med markering til venstre

+Venstrepil

Gå til begyndelsen af ord

+Skift+Venstrepil

Vælg mod venstre ord for ord

Højrepil

Flyt markøren til højre

Skift+Højrepil

Flyt markøren med markering til højre

+Højrepil

Gå til begyndelsen af næste ord

+Skift+Højrepil

Marker mod højre ord for ord

Pil op

Flyt markøren en linje op

Skift+Pil ned

Marker linjer i opadgående retning

+Pil op

Flyt markøren til begyndelsen af det foregående afsnit

+Skift+Pil op

Marker til begyndelsen af afsnittet. Næste anslag udvider markeringen til begyndelsen af foregående afsnit

Pil ned

Flyt markøren en linje ned

Skift+Pil ned

Markerer linjer i nedadgående retning

+Pil ned

Flyt markøren til slutningen af afsnittet. Næste anslag flytter markøren til slutningen af næste afsnit

Skift+Pil ned

Marker til slutningen af afsnittet. Næste anslag udvider markeringen til slutningen af næste afsnit

Gå til begyndelsen af linjen

Marker og gå til begyndelsen af en linje

Gå til slutningen af linjen

Marker og gå til slutningen af linjen

Gå til begyndelsen af en tekstblok på et dias

Marker og gå til begyndelsen af en tekstblok på et dias

Gå til slutningen af en blok i et dias

Gå og marker teksten til slutningen af dokumentet

Slet tekst til slutning af ordet

+Backspace

Slet tekst til begyndelse af ordet

I en liste: Slet et tomt afsnit foran det aktuelle afsnit

+Skift+Del

Slet tekst til slutning af sætningen

+Skift+Backspace

Slet tekst til start af sætningen


Genvejstaster for LibreOffice Impress

Genvejstaster

Effekt

Piletast

Flytter det valgte objekt eller sidevisningen i pilens retning.

+ Piletast

Flyt omkring i sidevisningen.

Skift + træk

Begrænser bevægelsen af det valgte objekt vandret eller lodret.

+ træk (med Kopier ved flytning muligheden aktiveret)

Holdnede og træk et objekt for at lave en kopi af objektet.

-tast

Hold nede for at tegne eller skifte størrelse på objekter ved at trække fra midten af objektet og udad.

tast+klik

Vælg objektet bag det aktuelt valgte objekt.

+Skift+klik

Marker objektet foran det aktuelt valgte objekt.

Skift+klik

Marker tilstødende punkter eller en tekstpassage. Klik ved begyndelsen af en markering, flyt til slutningen af markeringen og hold så Skift nede mens du klikker.

Skift+træk (når du ændrer størrelse)

Hold Skift nede, mens du trækker for at skifte størrelse på et objekt, for at bibeholde proportionerne på objektet.

Tabulator tast

Marker objekter i den rækkefølge, som de blev oprettet.

Skift+Tabulator

Marker objekter i den omvendte rækkefølge af, hvordan de blev oprettet.

Escape

Afslut aktuel tilstand.

Enter

Aktiver et pladsholderobjekt i en ny præsentation (kun hvis rammen er valgt).

+Enter

Flytter til næste tekstobjekt på diasset.

Hvis der ikke er tekstobjekter på diasset, eller hvis du har nået det sidste tekstobjekt, vil et nyt dias blive indsat efter det aktuelle dias. Det ny dias bruger samme layout som det aktuelle dias.

Page Up

Skift til den foregående dias. Ingen funktion på det første dias.

Page Down

Skift til det næste dias. Ingen funktion på det sidste dias.


Navigere med tastaturet i Diassortering

Genvejstaster

Effekt

Home/End

Sætter fokus til det første/sidste dias.

Venstre/højre piletaster eller Page Up/Down

Sætter fokus til det næste/forrige dias.

Enter

Skift til normaltilstand med det aktuelle dias.


Brug af genvejstaster i LibreOffice Impress

Genveje (LibreOffice Tilgængelighed)