Fastgør til objektkant

Angiver om konturen af det grafiske objekt skal justeres til kanten af nærmeste grafiske objekt.

Markøren eller en konturlinje for grafikobjektet skal være inden for gribeområdet.

Ikon

Fastgør til objektkant