Interaktion

Definerer hvordan det markerede objekt opfører sig, når du klikker på det under en præsentation.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Præsentation - Interaktion

På værktøjslinjen Tegning, klik på

Ikon

Interaktion


Handling ved museklik

Specificerer handlingen, som vil køre, når du klikker på det markerede objekt under en præsentation. Du kan også tildele handlinger til grupperede objekter.

Ingen handling

Ingen handling forekommer.

Gå til forrige dias

Rykker ét dias tilbage i præsentationen.

Gå til næste dias

Rykker ét dias frem i præsentationen.

Gå til første dias

Hopper til det første dias i præsentationen.

Gå til sidste dias

Hopper til det sidste dias i præsentationen.

Gå til side eller objekt

Hopper til et dias eller et navngivet objekt i et dias.

Mål

Lister diassene og objekterne, som du kan bruge som mål.

Dias / objekt

Indtast navnet på diasset eller det objekt, som du vil søge efter.

Søg

Søger efter det angivne dias eller objekt.

Gå til dokument

Åbner og viser en fil under en præsentation. Hvis du vælger en LibreOffice-fil som måldokumentet, kan du også angive siden, som vil åbne.

Dokument

Definer placeringen af måldokumentet.

Dokument

Indtast en sti til den fil, som du vil åbne, eller klik Gennemse for at finde filen.

Gennemse

Find den fil, som du vil åbne.

Afspil lyd

Afspiller en lydfil.

Lyd

Definer placeringen af lydfilen.

Lyd

Indtast en sti til den lydfil, som du vil åbne, eller klik Gennemse for at finde filen.

Gennemse

Find den lydfil, du vil afspille.

Noteikon

Hvis du undlod at installere lydfiler med LibreOffice, kan du køre LibreOffice installationsprogrammet igen og vælge Modificer.


Afspil

Afspiller den valgte lydfil.

Kør program

Starter et program under en præsentation.

Program

Program

Indtast en sti til programmet, som du vil starte, eller klik Gennemse for at finde programmet.

Gennemse

Find programmet, som du vil starte.

Udfør makro

Udfører en makro under præsentationen.

Makro

Makro

Indtast en sti til makroen, som du vil udføre, eller klik Gennemse for at finde makroen.

Gennemse

Find makroen, som du vil udføre.

Afslut præsentation

Slutter præsentationen.

Udfør objekthandling

Du kan vælge elementet "Udfør objekthandling" for indsatte OLE-objekter.

Rediger

Åbner objektet i redigeringstilstand.