Animationspanel

Tildeler effekter til markerede objekter.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Præsentation - Brugerdefineret animation

På værktøjslinjen Tegning, klik på

Ikon

Brugerdefineret animation


Animationsliste

Animationslisten viser alle animationer til det aktuelle dias.

Hvert listeelement består af følgende to rækker:

Tilføj

Tilføjer en anden animationseffekt til det markerede objekt på diasset.

Fjern

Fjerner de valgte Animationseffekter fra animationslisten.

Skift rækkefølge

Klik på en af knapperne for at flytte den valgte animationseffekt op eller ned på listen.

Kategori

Markér en animationseffekt-kategori. Disse kategorier er til rådighed:

Effekt

Markér en animationseffekt.

Start

Viser, hvornår den markerede animation skulle startes. Der er disse valgmuligheder for start:

Egenskaber: retning, kvantitet, farve, udfyldningsfarve, størrelse, linjefarve, skrifttype, skriftstørrelse, skriftart

Vælger de yderligere egenskaber for animationen. Klik på knappen Indstillinger for at åbne dialogen Effektindstillinger, hvor du kan vælge og anvende egenskaber.

Varighed

Angiver varigheden af den valgte animationseffekt.

Forsinkelse

Animationen starter med denne forsinkelse.

Automatisk forhåndsvisning

Marker for at forhåndsvise nye eller redigerede effekter på diasset, mens du tildeler dem.

Afspil

Spiller den valgte animationseffekt i forhåndsvisningen.