Diasovergang

Definerer den specialeffekt, som afspilles, når du viser et dias under en præsentation.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Præsentation - Diasovergang


Tipikon

For at anvende den samme overgangseffekt til mere end ét dias, skift til Diassortering, vælg diassene, og vælg så Præsentation - Diasovergang.


Diasovergang

Vælg den dias overgang du ønsker at bruge til de markerede dias.

Variant

Vælg en variant af overgangen. Denne liste er kun tilgængelig for udvalgte overgange.

Varighed

Sætter varighed på dias overgang.

Lyd

Oplister lyde der kan afspilles under dias overgang.

Løkke indtil næste lyd

Vælg for at afspille lyden repeterende indtil en anden lyd starter.

Diasovergang

Angiver hvordan næste dias hentes.

Ved museklik

Marker for at rykke frem til det næste dias ved et museklik.

Automatisk efter

Vælg for at gå videre til næste dias efter et antal sekunder. Indtast sekunderne i det numeriske felt ved siden af rulleknappen eller klik på rulleknappen.

Anvend overgang på alle dias

Anvender den valgte diasovergang på alle dias i den aktuelle præsentation.

Afspil

Viser den aktuelle diasovergang som en forhåndsvisning.

Automatisk forhåndsvisning

Marker for se diasovergange automatisk i dokumentet.

Animering af diasovergange

Animering af objekter i præsentationsdias