Diasdesign

Viser dialogen Diasdesign, hvor du kan vælge et layoutskema til det aktuelle dias. Alle objekter i diasdesignet indsættes bag objekter i det aktuelle dias.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Dias - Masterdias


Diasdesign

Viser de diasdesign, du kan anvende til dit dias. Vælg et design og klik OK for at anvende designet til det aktuelle dias.

Udskift baggrundsside

Angiver at baggrunden i det valgte diasdesign skal gælde for alle dias i dit dokument.

Slet ubrugte baggrundssider

Sletter ubrugte baggrundsdias og præsentationslayouts fra dit dokument.

Indlæs

Viser dialogen Indlæs diasdesign, hvor du kan vælge yderligere diasdesigns.