Brevfletning e-mail

Angiver brugeroplysninger og serverindstillinger for, når du sender formularbreve som e-mail-beskeder.

For at tilgå denne kommando...

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Brevfletning e-mail.


Brugerinformation

Indtast brugerinformationen, der bruges, når du sender e-mail.

Dit navn

Indtast dit navn.

E-mailadresse

Indtast e-mailadressen for svar til dig.

Send svar til forskellige e-mailadresser

Bruger e-mailadressen, som du indtaster i tekstfeltet Svar-adresse.

Svar-adresse

Indtast adressen til brug for e-mail-svar.

Indstillinger for udgående server (SMTP)

Angiver serverindstillingerne for udgående e-mails.

Servernavn

Indtast SMTP-serverens navn.

Port

Indtast SMTP-porten.

Brug sikker forbindelse

Brug sikker forbindelse ved afsendelse af e-mail, når det er muligt.

Servergodkendelse

Åbner dialogen Servergodkendelse, hvor du kan angive servergodkendelsesindstillinger for sikker e-mail.

Test indstillinger

Åbner dialogen Test kontoindstillinger til test de nuværende indstillinger.