Avanceret

Specificerer understøttelsesmulighederne for Javaprogrammer i LibreOffice, herunder hvilket Java afviklingsmiljø (JRE) der skal anvendes. Her specificeres også, om eksperimentelle (ustabile) funktioner og makrooptageren skal være aktiveret.

For at tilgå denne kommando...

Vælg - LibreOffice - Avanceret.


Advarselsikon

Nogle indstillinger kan ikke nulstilles, når de en gang er redigeret. Nulstil enten ændringerne manuelt eller klik på Annuller og åbn dialogen Indstillinger igen.


Java-indstillinger

Brug et Java-afviklingsmiljø (Java Runtime Environment - JRE)

Giver dig mulighed for at køre Java-programmer i LibreOffice Når et Java-program forsøger at få adgang til din harddisk, åbnes en dialog, hvor du skal bekræfte.

Allerede installerede Java-afviklingsmiljøer (Java Runtime Environment - JRE):

Vælg det Java-afviklingsmiljø (Java Runtime Environment - JRE) du vil bruge. På nogle systemer skal du vente lidt indtil listen bliver udfyldt. På nogle systemer skal du genstarte LibreOffice for at bruge din ændrede indstilling. Stien til afviklingsmiljøet bliver vist under listen.

Tilføj

Tilføj en sti til rodmappen for et Java-afviklingsmiljø (Java Runtime Environment - JRE) på din computer. Stien bliver sat i den følgende dialog.

Parametre

Åbner dialogen Java-startparametre.

Klasse-sti

Åbner dialogen Klasse-sti.

Valgfrie funktioner

Aktiver eksperimentelle funktioner

Aktiverer funktioner, som endnu ikke er færdige eller som kan indeholde kendte fejl. Listen over disse funktioner er forskellig fra version til version, eller kan endda være tom.

Aktiver makrooptagelse

Aktiverer makrooptageren, så menupunktet Funktioner - Makroer - Optag makro bliver tilgængeligt.

Ekspertkonfiguration

Åbner Ekspertkonfiguration dialogen til avancerede indstillinger og konfiguration af LibreOffice.