Forbindelser

Angiver hvordan forbindelserne til datakilder er samlet i en pulje.

Faciliteten Forbindelser giver dig mulighed for at sætte som betingelse, at forbindelser, som ikke længere behøves, ikke slettet med det samme, men er holdes ledige for en hvis periode. Hvis en ny forbindelse til datakilden behøves i den periode, kan den frie forbindelse bruges til dette formål.

For at tilgå denne kommando...

Vælg - LibreOffice Base - Forbindelser.


Forbindelsespulje

Forbindelsespulje aktiveret

Angiver om de valgte forbindelser er samlet i en pulje.

Drivere som er kendte i LibreOffice

Viser en liste med angivne drivere og forbindelsesdata.

Nuværende driver

Den nuværende valgte driver er vist nedenfor listen.

Aktiver pulje for denne driver

Vælg en driver fra listen og marker afkrydsningsfeltet Aktiver pulje for denne driver for at lægge dens forbindelse i pulje.

Tidsudløb (sekunder)

Angiver tiden i sekunder før en forbindelse i pulje bliver frigivet. Tiden kan være alt mellem 30 og 600 sekunder.