Complex Text Layout (CTL)

Definerer indstillingerne for dokumenter med Complex Text Layout (CTL).

For at tilgå denne kommando...

Vælg - Sprogindstillinger - Sprog - Komplekst tekstlayout (CTL).


Sprog som bruger Complex Text Layout (CTL)

Sekvenskontrol

I sprog såsom Thai angiver regler, at bestemte tegn ikke er tilladt ved siden af andre tegn. Hvis sekvensindtastningskontrol (Sequence Input Checking - SIC) er aktiveret, vil LibreOffice ikke tillade et tegn ved siden af et andet, hvis dette er forbudt efter en regel.

Brug sekvenskontrol

Tillader sekvensindtastningskontrol for sprog såsom Thai.

Begrænset

Forebygger såvel brug som udprintning af tegnkombinationer, der ikke er tilladte.

Markørkontrol

Vælg typen af tekstmarkørbevægelse og tekstmarkering til blandet tekst (tekstretning højre mod venstre blandet med venstre mod højre).

Logisk

Tekstmarkøren flyttes til tekstens slutning med højrepil og til tekstens begyndelse med venstrepil.

Visuel

Tekstmarkøren flyttes til højre med højrepil og til venstre med venstrepil.

Generelle indstillinger

Tal (kun i tekst)

Markerer typen af tal brugt indenfor tekst, tekst i objekter og felter, i alle moduler i LibreOffice. Kun celleindhold i LibreOffice Calc påvirkes ikke.

Denne indstilling bliver ikke gemt i dokumentet, men i tilpasningen af LibreOffice.