Standardfarver

Tildeler farver til datarækkerne. Indstillingerne gælder kun for alle nyoprettede diagrammer.

For at tilgå denne kommando...

Vælg - Diagrammer - Standardfarver.


Diagramfarver

Viser alle farver, der er tilgængelige for dataserierne. Vælg en dataserie for at ændre dens farve. Vælg den ønskede farve fra den tilstødende farvetabel.

Farvetabel

Denne tabel bruges til erstatning af diagramfarverne for de valgte datarækker. Hvis du, for eksempel, har valgt datarække 6 og klikker på farven grøn 8, erstattes den gamle farve for datarækken med grøn 8. Navnet på den valgte farve vises under farvetabellen.

Standard

Genskab farveindstillingerne, som blev defineret, da programmet blev installeret.

Advarselsikon

Nogle indstillinger kan ikke nulstilles, når de en gang er redigeret. Nulstil enten ændringerne manuelt eller klik på Annuller og åbn dialogen Indstillinger igen.