Diagramindstillinger

Angiver de generelle indstillinger for diagrammer.

For at tilgå denne kommando...

Vælg - Diagrammer.


Standardfarver

Tildeler farver til datarækkerne. Indstillingerne gælder kun for alle nyoprettede diagrammer.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.