Generelt

Definerer de generelle indstillingerfor tegning eller præsentationsdokumenter.

For at tilgå denne kommando...

Åbn en præsentation, vælg - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Generelt.


Tekstobjekter

Tillad hurtigredigering

Hvis aktiveret, kan du redigere tekst umiddelbart efter at have valgt et tekstobjekt. Hvis deaktiveret skal du dobbeltklikke for at redigere teksten.

Kun tekstområde markerbar

Angiver om en tekstramme markeres ved at klikke på teksten.

I det område af tekstrammen som ikke er udfyldt med tekst, kan et objekt bag tekstrammen markeres.

Nyt dokument (kun i præsentationer)

Start med skabelonmarkering

Angiver, om vinduet Marker en skabelon skal aktiveres, når en præsentation åbnes med Filer - Ny - Præsentation.

Indstillinger

Brug cache til baggrunden

Angiver om der skal benyttes mellemlager for visning af objekter på masterdiaset. Det øger visningshastigheden. Fravælg muligheden Brug baggrundsmellemlager hvis du ønsker at vise skiftende indhold på masterdiaset.

Kopi ved flytning

Hvis aktiveret, vil en kopi blive dannet, når du flytter et objekt, mens du holder tasten nede. Det samme vil gøre sig gældende ved rotering og ændring af størrelse for objektet. Det originale objekt vil blive efterladt med den oprindelige placering og størrelse.

Objekter er altid flytbare

Angiver at du ønsker at flytte et objekt med Rotér værktøjet slået til. Hvis Objekt altid flytbart ikke er markeret, kan Rotér kun bruges til at rotere objektet.

Vrid ikke objekter i kurve (gælder kun i tegninger)

Opretholder relativ justering af Bézier punkter og 2D tegnede objekter overfor hinanden når du forvrænger objektet

Måleenhed

Fastslår Måleenhed for præsentationer.

Tabulatorer

Angiver afstanden mellem tabulatorstop.

Præsentation (kun i præsentationer)

Aktiver fjernkontrol

Angiver at du ønsker at aktivere Bluetooth-fjernkontrol, mens Impress kører. Fravælg Aktiver fjernkontrol for at deaktivere fjernkontrol.

Aktiver præsentationskonsollen

Angiver, at du vil aktivere Præsentationskonsolen under præsentationer.

Skaler (kun i tegninger)

Tegningsmålestok

Afgør tegneskalaen på linealen.

Kompatibilitet (dokumentspecifikke indstillinger)

Indstillingerne i dette område er kun gyldige for det nuværende dokument.

Brug printerens mål til dokumentformatering

Bestemmer, at printermålene anvendes til udskrivning og også til at formatere skærmvisningen. Hvis dette felt ikke er markeret, bruges et layout, der ikke printerafhængigt, til skærmvisning og udskrivning.

Noteikon

Hvis du definerer denne indstilling for det aktuelle dokument og så gemmer dokumentet, for eksempel i et ældre binært format, vil denne indstilling ikke blive gemt. Hvis du senere åbner filen fra det ældre format, vil denne indstilling blive sat som standard.


Tilføj afstand mellem afsnit og tabeller

Angiver at LibreOffice Impress beregner afstanden mellem afsnit præcis som Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint lægger bundafstand af et afsnit til topafstanden på det næste afsnit for at beregne den samlede afstand mellem afsnittene. LibreOffice Impress bruger kun den største af de to afstande.