Vis

Angiver de tilgængelige visningstilstande. Ved at vælge en anden visning, kan du øge skærmvisningens hastighed, mens du redigerer din præsentation.

Vis

Linealer synlige

Angiver om du vil vise linealerne i toppen og i venstre side af dit arbejdsområde.

Hjælpelinjer under flytning

Angiver om guider skal vises, når en objekt flyttes.

LibreOffice opretter stiplede hjælpelinjer, som strækker sig ud over feltet med det markerede objekt og dækker hele arbejdsområdet for derved at hjælpe dig med at placere objektet.

Du kan også bruge denne funktion gennemmed det samme navn i værktøjslinjen Indstillinger, hvis en præsentation eller en tegning er åben.

Alle kontrolpunkter i Bézier-editor

Viser kontrolpunkterne for alle Bézierpunkter, hvis du tidligere har markeret en Bézierkurve. Hvis Alle kontrolpunkter i Bézierredigeringsindstillingerne ikke er valgt, vil kun kontrolpunkterne for de markerede Bézierpunkter være synlige.

Kontur for hvert objekt

LibreOffice viser konturlinjerne for hvert enkelt objekt, når du flytter objektet. Indstillingen Kontur for hvert objekt betyder at du kan se om et enkelt objekt konflikter med andre objekters placering. Hvis du ikke markerer indstillingen Kontur for hvert objekt, viser LibreOffice kun en firkantet kontur som består af alle markerede objekter.