Generelt

Angiver generelle indstillinger for regnearksdokumenter.

For at tilgå denne kommando...

Åbn et regneark, vælg - LibreOffice Calc - Generelt.


Metrik

Måleenhed

Definerer målenheden i regneark.

Tabulatorer

Definerer tabulatorstop-afstanden.

Opdater

Opdater kæder ved indlæsning

Advarselsikon

Settings for automatic links updates stored in documents are ignored for security reasons. Link updates are always bounded by LibreOffice Security settings in - LibreOffice – Security.


Altid

Altid opdaterer links, mens du indlæser et dokument, og kun hvis dokumentet er på en betroet filplacering, eller det globale sikkerhedsniveau er lavt (anbefales ikke).

Advarselsikon

Denne indstilling behandles som På forespørgsel, medmindre enten det globale makroniveau er indstillet til Lavt - LibreOffice - Sikkerhed - Makrosikkerhed ... - Sikkerhedsniveau - Lav (anbefales ikke) eller dokumentet er placeret på et betroet sted defineret af -LibreOffice - Sikkerhed - Makrosikkerhed ... - Tillid til kilder - Tillid til filplaceringer .


På forespørgsel

Opdater kun kæder på anmodning, når et dokument indlæses.

Aldrig

Opdater aldrig kæder når et dokument indlæses.

Indstillinger for indtastning

Tryk Enter for at flytte markeringen

Afgør hvilken retning markøren i et regneark bevæger sig når du trykker på enter-tasten.

Tryk Enter for at skifte til redigeringstilstand

Tillader dig umiddelbart at redigere den markerede celle efter at have trykket på enter-tasten.

Udvid formatering

Angiver om der automatisk skal tilknyttes formateringsattributter fra den aktuelle celle til de tilstødende tomme celler. Hvis den aktuelle celle f.eks. er markeret med fed, vil attributten fed også automatisk blive tilknyttet den tilstødende celle. Celler, som allerede har en speciel formatering, vil ikke blive opdateret med denne funktion. Du kan se det relevante område ved at trykke på + * (gange-tegnet på det numeriske tastatur). Denne formatering gælder også alle nye værdier, som indsættes i dette område. Den normale standardindstilling er gældende for alle celler uden for dette område.

Udvid referencer når der indsættes nye kolonner/rækker

Angiver om refererede områder skal udvides når der indsættes kolonner eller rækker i tilknytning til det refererede område. Dette er kun muligt hvis det oprindeligt refererede område oprindeligt spænder over to celler i den ønskede retning.

Eksempel: Hvis området A1:B1 er refereret i en formel, og du indsætter en ny kolonne efter kolonne A, bliver referencen udvidet til A1:C1. Hvis området A1:B1 er refereret og en ny række bliver indsat under række 1, bliver referencen ikke udvidet, siden der kun er en enkelt celle i lodret retning.

Hvis du indsætter rækker eller kolonner i midten af et henvisningsområde, er referencen altid udvidet.

Fremhæv valg i kolonne/række overskrifter

Angiver om kolonne- og rækkeoverskrifter skal fremhæves i den markerede kolonne eller række.

Brug printerens mål til tekstformatering

Angiver om måleenheder for udskrivning også gælder for formatering på skærmen. Hvis denne afkrydsningsboks ikke er markeret, vil der blive brugt et printeruafhængigt layout for skærmvisning og udskrivning.

Advar om overskrivning når data indsættes

Angiver at der vises en advarsel, når du indsætter noget fra klippebordet til et celleområde som ikke er tomt.