Formateringshjælp

I LibreOffice definerer tekstdokumenter og HTML-dokumenter visningen af visse tegn og for den direkte markør.

For at tilgå denne kommando...

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Formateringshjælp.


Visning af

Definerer hvilke kontroltegn, der er synlige på skærmen. Aktiver ikonet Formateringsmærker på værktøjslinjen Standard. Alle tegn, som du har markeret på fanebladet Formateringshjælp, vil blive vist.

Afsnitsslutning

Angiver om afsnitsafgrænsere vises. Afsnitsafgrænsere indeholder også informationer om afsnitsformateringen.

Blød bindestreg

Angiver om bløde bindestreger (også kaldet valgfrie eller selektive bindestreger) vises. De er skjulte brugerdefinerede skilletegn, som du placerer inde i et ord ved at trykke på Ord med bløde bindestreger, der står til sidst i en linje, bliver kun delt, hvor den bløde bindestreg er indsat, uanset om automatisk orddeling er aktiveret eller ej.

Mellemrum

Angiver om hvert eneste mellemrum i dokumentet skal repræsenteres ved en prik.

Hårde mellemrum

Angiver, at hårde mellemrum vises som grå firkanter. Hårde mellemrum deles ikke i slutningen af en linje, og indsættes med genvejen.

Tabulatorer

Angiver at tabuleringer vises som små pile.

Skift

Viser alle linjeskift indsat med genvejen Skift+Enter. Disse linjeskift laver en ny linje, men uden at starte et nyt afsnit.

Skjult tekst

Viser tekst som benytter tegnformatet "skjult", når Vis - Formateringsmærker er aktiveret.

Felter: Skjult tekst (ikke for HTML-dokumenter)

Viser tekst som er skjult med Betinget tekst eller Skjult tekst-felter.

Felter: Skjulte afsnit (ikke for HTML-dokumenter)

Hvis du har indsat tekst med felttypen Skjult afsnit, angiver det om det skjulte afsnit skal vises. Denne mulighed har samme funktion som menu-kommandoen som findes i åbne tekstdokumenter.

Direkte markør (ikke for HTML-dokumenter)

Angiver alle egenskaberne for den direkte markør.

Den direkte markør

Aktiverer den direkte markør. Du kan også aktivere denne funktion ved at klikke på ikonet Skift Direkte markørtilstand på værktøjslinjen eller ved at vælge kommandoen Rediger - Direkte markørtilstand i et dokument.

Indsæt (ikke til HTML-dokument)

Angiver indstillingerne for indsættelse med den direkte markør. Hvis du klikker på en position i dit dokument, kan et nyt afsnit blive skrevet eller indsat præcis på denne placering. Egenskaberne for dette afsnit afhænger af den valgte indstilling. Du kan vælge blandt de følgende indstillinger:

Afsnitsjustering

Sætter afsnitsjusteringen når den direkte markør er i brug. Afhængigt at hvor du klikker med musen, bliver afsnittet venstrejusteret, centreret eller højrejusteret. Markøren viser ved hjælp af en trekant før museklikket, hvilken justering der bliver sat.

Venstre afsnitsmargen

Når den direkte markør anvendes, sættes afsnitsindrykningen på den vandrette position hvor du klikker med den direkte markør. Afsnittet venstrejusteres.

Tabulatorer

Når den direkte markør anvendes, tilføjes så mange tabuleringer, som er nødvendige i det nye afsnit, indtil den klikkede position opnås.

Tabulatorer og Mellemrum

Når den direkte markør anvendes, indsættes et passende antal tabuleringer og mellemrum i det nye afsnit som det er nødvendigt, indtil den klikkede position opnås.

Noteikon

Alle indsætindstillinger referer kun til det aktuelle afsnit genereret med den direkte markør.


Beskyttede områder - Aktiver markør

Angiver at du kan stille markøren i et beskyttet område, men uden at du kan ændre noget.