Grundlæggende skrifttyper

Specificerer indstillingerne for de grundlæggende skrifttyper i dine dokumenter.

Du kan også ændre de grundlæggende skrifttyper for asiatisk og Complex Text Layout (CTL), hvis understøttelse af disse er aktiveret i - Sprogindstillinger - Sprog.

Disse indstillinger angiver de grundlæggende skrifttyper for de foruddefinerede skabeloner. Du kan også ændre eller tilpasse standard tekstskabeloner.

For at tilgå denne kommando...

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Grundlæggende skrifttyper (vestlige).

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer - Grundlæggende skrifttyper (asiatiske). Asiatisk sprog skal være aktiveret.


Grundlæggende skrifttyper

Standard

Angiver hvilken skrifttype, der skal bruges til afsnitstypografien Standard. Afsnitstypografien Standard Afsnitstypografi skrifttype bruges til næsten alle afsnitstypografier, med mindre afsnitstypografien tydeligt angiver en anden skrifttype.

Størrelse

Specificerer størrelsen af skrifttypen.

Overskrift

Angiver hvilken skrifttype, der skal bruges til overskrifter.

Liste

Angiver hvilken skrifttype, der skal bruges til lister, nummereringer og de typografier, som er varianter deraf.

Når du vælgerfor at formatere et afsnit i et tekstdokument med tal eller punkttegn, tildeler programmet automatisk disse afsnitstypografier.

Billedtekst

Angiver hvilken skrifttype, der bruges til billedtekster på billeder og tabeller.

Indeks

Angiver hvilken skrifttype, der bruges til indekser, stikordsregistre og indholdsfortegnelser.

Standard

Nulstiller de synlige værdier i dialogen til standardinstallations værdier.

Advarselsikon

En bekræftelse vises ikke før standarden er genindlæst.