Vis

Definerer standardindstillingerne for visning af objekter i dine tekstdokumenter samt standardindstillingerne for vindueselementer.

For at tilgå denne kommando...

Åbn et tekstdokument, vælg - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Vis.


Hjælpelinjer

Specificerer indstillinger som refererer til repræsentationen af afgrænsninger.

Hjælpelinjer under flytning

Viser hjælpelinjer omkring rammerne, når rammerne flyttes. Du kan vælge indstillingen Hjælpelinjer ved flytning for at vise den præcise placering af objektet ved brug af linealværdier.

Visning

Angiver om rullebjælker og linealer vises.

Vandret lineal

Viser den vandrette lineal. Vælg den ønskede måleenhed fra den tilsvarende liste.

Lodret lineal

Viser den lodrette lineal. Vælg den ønskede måleenhed fra den tilsvarende liste.

Højrejusteret

Disse kommandoer bliver først tilgængelige efter du har aktiveret understøttelse af asiatiske sprog i - Sprogindstillinger - Sprog.

Justerer den lodrette lineal med den højre kant.

Blød rulning

Aktiverer funktionen blød rulning af sider. Rullehastigheden afhænger af området og farvedybden, der vises.

Vis

Definerer hvilke dokumentelementer der vises.

Grafik og objekter

Angiver om der skal vises billeder og objekter på skærmen. Hvis disse elementer er skjult, vil du se tomme rammer som pladsholdere.

Du kan også styre visningen af grafikken gennem ikonet Billeder og diagrammer. Hvis der er et åbent tekstdokument, vises ikonet i værktøjslinjen Funktioner.

Noteikon

Hvis indstillingen Billeder og objekter ikke er valgt, vil ingen grafik blive indlæst fra internettet. Grafik inde i en tabel og uden en indikation på deres størrelse kan give visningsproblemer, når man benytter en ældre HTML-standard på den viste side.


Tabeller

Viser tabellerne i dit dokument.

For at vise tabellens afgrænsninger, højreklik på en vilkårlig tabel og vælg Tabelgrænser eller vælg Tabel - Tabelgrænser i et Writer-dokument.

Tegninger og kontrolelementer

Viser tegninger og kontrolelementer i dit dokument.

Feltkoder

Viser feltnavnene i dokumentet i stedet af indholdet af felterne. Du kan også vælge Vis - Feltenavne i et tekstdokument.

Kommentarer

Viser kommentarer. Klik på en kommentar for at redigere teksten. Brug højreklikmenuen i navigatoren for at lokalisere og slette kommentarer. Brug kommentarens højreklikmenu for at slette den aktuelle kommentar eller alle kommentarer eller alle kommentarer af den aktuelle forfatter.

Indstillinger (kun for HTML-dokument)

Måleenhed (kun for HTML-dokument)

specificerer Enhed for HTML-dokumenter.