Programfarver

Sætter farverne for LibreOffice-brugergrænsefladen. Du kan gemme de nuværende indstillinger som farveskema og indlæse dem senere.

For at tilgå denne kommando...

Vælg - LibreOffice - Programfarver.


Tilgængelighed i LibreOffice

Farveskema

Gem og slet farveskemaer.

Skema

Markerer farveskemaet som du vil bruge.

Gem

Gemmer de aktuelle indstillinger som et farveskema, som du kan indlæse på ny senere. Navnet bliver føjet til feltet Skema.

Navn på farveskema

Indtast et navn for farveskemaet.

Slet

Sletter det viste farveskema i feltet Skema. Du kan ikke slette skemaet Standard.

Skema

Marker farverne for brugergrænsefladeelementerne.

For at anvende en farve til et brugergrænsefladeelement, vær sikker på at afkrydsningsfeltet foran navnet er markeret. For at skjule et brugergrænsefladeelement, ryd afkrydsningsfeltet.

Noteikon

Nogle brugergrænsefladeelementer kan ikke skjules.


Noteikon

For at forstærke markørsynlighed, bliver programmets baggrundsfarve automatisk ændret til 40% grå, hvis brugeren sætter den mellem 40% og 60% grå.


Den Automatiske farveindstilling, ændrer brugergrænsefladeelementet til den forudindstillede farve fra farveskemaet.

Farveindstillingerne for "Besøgte hyperlinks" og "Ubesøgte hyperlinks" gælder kun for dokumenter der er oprettet efter at indstillingerne er anvendt.