Visning

Specificerer visningsmuligheder.

For at tilgå denne kommando...

Vælg - LibreOffice - Vis.


Brugergrænseflade

Ikonstørrelse for værktøjslinjer

Specificerer visningsstørrelsen af værktøjslinjeikoner.

Ikonstørrelse i sidepanelet

Specificerer størrelse af sidepanelets ikoner.

Ikonstørrelse for Notebook-linje

Specificerer størrelsen af notebook-linjens ikoner.

Ikonstil

Specificerer ikonstil for ikoner i værktøjslinje og dialoger.

Mus

Museposition

Specificerer hvis og hvordan musemarkøren vil være placeret i nyligt åbnede dialoger.

Midterste museknap

Definerer mellemste museknaps funktion.

  1. Automatisk rulning - træk, imens der trykkes på den midterste museknap, skifter visningen.

  2. Indsæt indholdet fra udklipsholder- Tryk på den midterste museknap indsætter indholdet af "Markeringsudklipsholderen" ved markørens position.

"Markeringsudklipsholderen" er uafhængig af den almindelige udklipsholder, som du bruger med Rediger - Kopier/Klip/Indsæt eller de tilsvarende genvejstaster. Udklipsholderen og "Markeringsudklipsholderen" kan indeholde forskelligt indhold samtidigt.

Udklipsholder

Markeringsudklipsholder

Kopiér indhold

Rediger - Kopier Ctrl+C.

Marker tekst, tabel, objekt.

Indsæt indhold

Rediger - Sæt ind Ctrl+V indsætter ved markørens position.

Klik på den midterste museknap indsætter ved musemarkørens placering.

Indsætte i et andet dokument

Ingen effekt på indholdet af udklipsholderen.

Det sidst markerede udvalg er indholdet af markeringsudklipsholderen.


Grafikoutput

Tipikon

Tryk Skift+Ctrl+R for at gendanne eller opdatere visningen i det aktuelle dokument.


Brug hardwareacceleration

Du kan tilgå hardwarefunktionerne for dit grafikkort for at forbedre skærmfremvisningen. Support for hardwareacceleration er ikke tilgængelig for alle operativsystemer og distributioner af LibreOffice.

Brug Anti-aliasing

Når det er understøttet, kan du aktivere og deaktivere anti-aliasing af grafik. Når anti-aliasing er aktiveret, vil de fleste grafiske objekter fremstå glattere.

Anvend OpenGL til al gengivelse (efter genstart)

Brug højydelses Open Graphics Library (OpenGL) for at gengive alle visuelle elementer i programmet, inklusiv vinduer, menuer, værktøjslinjer og ikoner. OpenGL bruger computerens grafikkort til at accelerere den grafiske gengivelse. Hvis grafikkortet er blacklistet (se nedenfor) er muligheden uden tilstede.

Tving Open GL i gang på trods af sortlistning (efter genstart)

Gennemtvinger brug af OpenGL selv om den grafiske enhed er sortlistet. En enhed er sortlistet, når den er fejlbehæftet eller gengiver grafik i en dårlig kvalitet.

Menu

Ikoner i menuer

Viser ikoner ved siden af de tilsvarende menupunkter. Vælg mellem "Automatisk", "Skjul" og "Vis". "Automatisk" viser ikoner i henhold til systemindstillinger og temaer.

Skrifttypelister

Forhåndsvisning af skrifttyper

Viser navnene på tilgængelige skrifttyper i den tilsvarende skrifttype, for eksempel skrifttyper i feltet Skrifttype på værktøjslinjen Formatering.