Generelt

Specificerer de generelle indstillinger i LibreOffice.

For at tilgå denne kommando...

Vælg - LibreOffice - Generelt.


Hjælp

Angiver, hvordan den installerede hjælp fungerer.

Udvidede tips

Viser en kort hjælpetekst, når du hviler markøren på et ikon, en menukommando eller et kontrolelement i en dialog.

Åbn/Gem-dialoger

Brug LibreOffice-dialoger

Angiver om LibreOffice dialoger skal bruges til at åbne og gemme dokumenter. Ellers bruges dialogerne for operativsystemet.

LibreOffice-dialogerne til at åbne og gemme dokumenter er beskrevet i LibreOffice Hjælp.

Dokumentstatus

Udskrivning sætter status for "dokument ændret"

Angiver om dokumentet regnes som ændret, fordi det er blevet udskrevet. Når denne indstilling er markeret, vil du blive spurgt om ændringerne skal gemmes, næste gang du lukker dokumentet efter at have udskrevet det. Udskriftstidspunktet vil så blive indsat som ændringstidspunkt i dokumentegenskaberne.

Tocifrede årstal

Angiver hvilket årsinterval, som systemet oversætter tocifrede årstal til.

I LibreOffice arbejder altid med firecifrede årstal, så forskellen mellem 1/1/99 og 1/1/01 er to år. Indstillingen Tocifrede årstal indstilling tillader brugeren til angiv den år i hvilken to-ciffrede datoer bliver føjet til 2000. Til illustrere, hvis du angiv en dato af 1/1/30 eller senere, elementet "1/1/20" er genkendt som 1/1/2020 i stedet for 1/1/1920.

Hjælp med at gøre LibreOffice bedre

Indsaml brugsdata og send det til The Document Foundation

Send brugsdata for at hjælpe The Document Foundation med at forbedre software-anvendelighedenSoftwareudviklingsteamet er interesseret i oplysninger om brugsmønstret for LibreOffice. Disse data hjælper med at forbedre programmernes brugbarhed ved at identificere de mest brugte kommando-sekvenser, mens du udfører almindelige opgaver, og designer til gengæld en brugergrænseflade, som er lettere at bruge og mere produktiv. Brugerdataene sendes anaonymt og indeholder intet indhold fra dokumenterne men kun de brugte kommandoer.