Vælger en ny farve

LibreOffice lader dig bestemme brugerdefinerede farver med todimentionel grafik og numerisk gradient-diagram fra dialogboksen Vælg en farve.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Format - Område -Område, tryk på Farve-knappen og klik på Vælg-knappen.

Ikon

Tryk på knappen Farvedialog på fanebladet Belysning på dialogen 3D-effekter.


Farvevælger-vinduet

Farvevælger-vinduet består af fire hovedområder.

Klik i det store farveområde til venstre for at vælge en ny farve. Ved hjælp af dette vælger-område kan du ændre to komponenter i farven som vist i RGB- eller HSB-farvemodellerne. Bemærk at disse er de to komponenter, som ikke er valgt med radioknapperne på højre side af dialogboksen.

I den højre del af bundlinjen ser du den oprindelige farve fra overordnede faneblad, Farver.

I den venstre del af bundlinjen vises det aktuelle resultat af dit arbejde i denne dialog.

Noteikon

LibreOffice bruger kun RGB-farvemodellen til udskrift i farve. CMYK-kontrolelementerne er der kun for at gøre det nemmere at indtaste farveværdier efter CMYK-notation.


RGB

Rød

Indstiller den røde komponent, der kan ændres på den vertikale farveforskydning, og de grønne og blå komponenter i det todimensionelle farvevalgsfelt. Tilladte værdier er 0 til 255.

Grøn

Indstiller den grønne komponent, der kan ændres på den vertikale farveforskydning, og de røde og blå komponenter i det todimensionelle farvevalgsfelt. Tilladte værdier er 0 til 255.

Blå

Indstiller den blå komponent, der kan ændres på den vertikale farveforskydning, og de grønne og røde komponenter i det todimensionelle farvevalgsfelt. Tilladte værdier er 0 til 255.

Hex #

Viser og indstiller farveværdien i RGB-farvemodellen udtrykt som et hexadecimalt tal.

HSB

Farvetone

Indstiller Farvetone-komponenten, der kan ændres på den lodrette farveskyder, og komponenterne Mætning og Lysstyrke i det todimensionelle farvevalgsfelt. Tilladte værdier er 0 til 359.

Mætning

Indstiller Mætning-komponenten, der kan ændres på den lodrette farveskyder, og komponenterne Farvetone og Lysstyrke i det todimensionelle farvevalgsfelt. Værdier udtrykkes som procent (0 til 100).

Lysstyrke

Indstiller Lysstyrke-komponenten, der kan ændres på den lodrette farveskyder, og komponenterne Farvetone og Mætning i det todimensionelle farvevalgsfelt. Værdier udtrykkes som procent (0 til 100).

CMYK

Turkis

Indstil den cyanfarveværdi som udtrykt i CMYK-farvemodellen.

Magentarød

Indstil den magenta farveværdi som udtrykt i CMYK-farvemodellen.

Gul

Indstil den gule farveværdi som udtrykt i CMYK-farvemodellen.

Sort

Indstil den sorte farveværdi eller tast (sort) som udtrykt i CMYK-farvemodellen.