Farve

Giver dig mulighed for at vælge en farve fra en farvepalet, redigere en eksisterende farve eller definere nye farver.

For at tilgå denne kommando...

Vælg fanebladet Formater - Område - Farver


Farver

Palet

Specificerer navnet på den valgte palet. Du kan vælge en anden palet her.

Farvesæt

Indeholder en liste med tilgængelige farver. Klik på den ønskede farve i listen for at vælge denne.

Seneste farver

Viser de tolv sidste valgte og anvendte farver. Når du vælger en ny farve tilføjes den til venstre i listen. Hvis listen er fuld og en ny farve tilføjes bliver farven længst til højre slettet.

Tilføj

Tilføjer den nye farve til Standard palet.

Slet

Sletter den valgte farve uden bekræftelse.

Noteikon

Du kan kun slette farver fra din standard palet.


Ny

Giver en forhåndsvisning af farven der vælges fra paletten og de ændringer du laver med styreelementerne forneden.

R

Farvekoden for farvens røde komponent. Mulige værdier er fra 0 til 255.

G

Farvekoden for farvens grønne komponent. Mulige værdier er fra 0 til 255.

B

Farvekoden for farvens blå komponent. Mulige værdier er fra 0 til 255.

Hex

Farvekoden for farven angivet som hexadecimal værdi.

Vælg

LibreOffice lader dig bestemme brugerdefinerede farver med todimentionel grafik og numerisk gradient-diagram fra dialogboksen Vælg en farve.