Stier

Dette afsnit indeholder standardstier til vigtige mapper i LibreOffice. Disse stier kan redigeres af brugeren.

For at tilgå denne kommando...

Vælg </switchinline- LibreOffice - Stier.

Vælg Funktioner - Autotekst - Sti


Stier brugt af LibreOffice

For at ændre et element i denne liste, vælg elementet og klik på Rediger. Du kan også dobbeltklikke på elementet.

Standard

Knappen Standard nulstiller til de foruddefinerede stier for alle valgte elementer.

Rediger

Klik for at vise dialogen Vælg sti eller Rediger stier.

Du kan ændre sekvensen af elementer ved at klikke på bjælken i kolonnen Type. Kolonnebredden kan ændres ved at flytte skilletegnet mellem kolonnerne med musen.

I den følgende liste over stier bliver stierne til delte mapper i det katalog, hvor LibreOffice er installeret, ikke vist. Brugerdata for den enkelte bruger bliver gemt i kataloget {user}, der er placeret i brugerens katalog i .

Type

Sti

Beskrivelse

Dokumenter

Standard dokumentmappe på dit system

Dette er den mappe du ser første gang du bruger Åbn eller Gem.

Autokorrektur

Denne mappe indeholder dine egne Autokorrekturtekster.

Autotekst

Denne mappe indeholder dine egne Autoteksttekster.

Galleri

Nye galleritemaer bliver gemt i denne mappe.

Grafik

Denne mappe bliver vist første gang du kalder dialogen for at åbne eller gemme et grafikobjekt.

Sikkerhedskopier

Automatiske sikkerhedskopier af dokumenter gemmes her.

Skabeloner

I denne mappe kan du gemme dine egne skabeloner.

Midlertidige filer

Dette er hvor LibreOffice placerer midlertidige filer.

Klassificering

LibreOffice læser TSCP BAF politikken fra denne fil.