Indstillinger

Denne kommando åbner en dialog for tilrettet programtilpasning.

Alle dine indstillinger bliver automatisk gemt. For at åbne et element skal du enten dobbeltklikke på dette element eller klikke på plustegnet. For at folde elementet sammen skal du klikke på minustegnet eller dobbeltklikke på elementet.

Noteikon

Du ser kun elementer, som passer til det aktuelle dokument. Hvis det aktuelle dokument er et tekstdokument, vil du se LibreOffice Writer elementerne, og så videre for alle moduler af LibreOffice. LibreOffice Impress og LibreOffice Draw betragtes som det samme i denne dialog. De fælles elementer er altid synlige.


For at tilgå denne kommando...

Vælg .

Noteikon

Note til Mac OS X-brugere: Hjælpen nævner menustien Funktioner - Indstillinger adskillige steder. Erstat denne sti med LibreOffice - Indstillinger i din Mac OS X hovedmenu. Begge menuer åbner dialogboksen Indstillinger.Dialogen Indstillingers knapper

Ok

Gem ændringerne på siden og luk dialogen Indstillinger.

Annuller

Luk dialogen Indstillinger og kassér alle ændringer.

Nulstil

Nulstil ændringer udført på den aktuelle fane til dem, der var gældende, da denne dialog blev åbnet.

Advarselsikon

Nogle indstillinger kan ikke nulstilles, når de en gang er redigeret. Nulstil enten ændringerne manuelt eller klik på Annuller og åbn dialogen Indstillinger igen.


Hjælp

Åbner Hjælpen for siden Indstillinger.

LibreOffice

Brug denne dialog til at oprette generelle indstillinger for LibreOffice. Informationen dækker emner såsom brugerdata, at gemme, udskrivning, stier til vigtige filer og kataloger samt standardfarver.

Indlæs/Gem

Angiver generelle indstillinger for at indlæse/gemme.

Sprogindstillinger

Angiver egenskaberne for yderligere sprog.

LibreOffice Writer

Disse indstillinger bestemmer, hvordan tekstdokumenter oprettet i LibreOffice håndteres. Det er også muligt at angive indstillinger for det aktuelle tekstdokument.

LibreOffice Writer/Web

Angiver de grundlæggende indstillinger for LibreOffice-dokumenter i HTML-format.

LibreOffice Calc

Angiver forskellige indstillinger for regneark, visning af indhold, og markørens retning efter et celleelement indtastes. Du kan også definere sortering af lister, bestemme antal decimaler og indstillingerne for registrering og fremhævelse af ændringer.

LibreOffice Impress

Angiver forskellige indstillinger for nyoprettede præsentationsdokumenter, såsom det indhold, der skal vises, måleenheden der bliver brugt, om og hvordan gitterjustering bliver udført, og om noter og uddelingskopier altid bliver udskrevet.

LibreOffice Draw

Angiver de globale indstillinger for tegningsdokumenter inklusiv det indhold, der skal vises, skalaen der skal bruges, gitterjusteringen og det indhold, der skal udskrives som standard.

LibreOffice Math

Definerer udskriftsformat og udskriftsindstillinger for alle nye formeldokumenter. Disse indstillinger anvendes, når du udskriver en formel direkte fra LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Angiver de generelle indstillinger for datakilderne i LibreOffice.

Diagrammer

Angiver de generelle indstillinger for diagrammer.

Internet

Angiver internetindstillinger.