Værktøjslinjen Formulardesign

Værktøjslinjen Formulardesign bliver synlig, så snart du markerer et formularobjekt, når der arbejdes i designtilstanden.

Vælg

Ikon

Dette ikon skifter musemarkøren til markørtilstand eller deaktiverer denne tilstand. Markørtilstand bruges til at vælge kontrolelementerne for den aktuelle formular.

Designtilstand til/fra

Slår designtilstand til eller fra. Denne funktion bruges til hurtigt at skifte mellem Design- og Brugertilstand. Aktiver den for at redigere formularkontrolelementerne og deaktiver den for at bruge formularkontrolelementerne.

Ikon

Designtilstand til/fra

Kontrolelementegenskaber

Åbner en dialog til at redigere egenskaberne for et valgt kontrolelement.

Ikon

Kontrolelement

Formularegenskaber

i denne dialog kan du blandt andet angive datakilden og hændelserne for hele formularen.

Ikon

Formular

Datanavigator

Specificerer datastrukturen af det aktuelle XForms-dokument.

Formularnavigator

Åbner Formularnavigator. Formularnavigator viser alle formularer og underformularer i det aktuelle dokument med deres respektive kontrolelementer.

Ikon

Formularnavigator

Tilføj felt

Åbner et vindue hvor du kan vælge et databasefelt, som skal føjes til formularen eller rapporten.

Ikon

Tilføj felt

Tabuleringsrækkefølge

I dialogen Tabuleringsrækkefølge kan du ændre rækkefølgen, som kontrolfelter får fokus i, når brugeren trykker på tabulatortasten.

Ikon

Aktiveringsrækkefølge

Åbn i designtilstand

Åbner formularer i Destigntilstand så formularen kan redigeres.

Ikon

Åbn i designtilstand

Automatisk kontrolelement-fokus

Ikon

Hvis Automatisk kontrolelementfokus er aktiveret, vil det første formularkontrolelement blive valgt, når du åbner dokumentet. Hvis knappen ikke er aktiveret, bliver teksten valgt efter åbning. Den Tabuleringsrækkefølge, som du har specificeret, bestemmer, hvilket kontrolelement der er det første.

Placering og størrelse

Ændrer størrelse, flytter, roterer eller hælder det markerede objekt.

Ikon

Placering og størrelse

Skift forankring

Giver dig mulighed for at skifte mellem forankringsindstillinger.

Ikon

Skift forankring

Placer forrest

Flytter det valgte objekt øverst i stablingsrækkefølgen, så det er foran andre objekter.

Ikon

Placer forrest

Placer bagest

Flytter det valgte objekt til bunden af stablingsrækkefølgen, så det er bag de andre objekter.

Ikon

Placer bagest

Grupper

Grupperer de valgte objekter, så de kan flyttes som et enkelt objekt.

Ikon

Grupper

Ophæv gruppe

Bryder den valgte gruppe op i individuelle objekter.

Ikon

Ophæv gruppe

Rediger gruppe

Åbner den valgte gruppe, så du kan redigere de enkelte objekter. Hvis den valgte gruppe indeholder en indlejret gruppe, kan du gentage denne kommando på undergrupperne.

Ikon

Rediger gruppe

Forlad gruppe

Forlader gruppen, så du ikke længere kan redigere de enkelte objekter i gruppen.

Ikon

Forlad gruppe

Justering

Ændrer justeringen af valgte objekter.

Ikon

Justering

Vis gitter

Angiver om gitteret skal vises.

Ikon

Vis gitter

Fastgør til gitter

Bestemmer at du kun kan flytte objekter mellem gitterpunkter.

Ikon

Fastgør til gitter

Hjælpelinjer ved flytning

Angiver om guider skal vises, når en objekt flyttes.

Ikon

Hjælpelinjer ved flytning