Værktøjslinjen Forespørgselsdesign

Når du opretter eller redigerer en SQL-forespørgsel, skal du bruge ikonerne i værktøjslinjen Forespørgselsdesign for at kontrollere visningen af data.

Afhængigt af om du har oprettet forespørgslen eller set den under fanebladet Design eller SQL, vil de følgende ikoner vises:

Udfør forespørgsel

Udfører SQL-forespørgslen og viser forespørgslens resultat. Funktionen Udfør forespørgsel gemmer ikke forespørgslen.

Ikon

Udfør forespørgsel

Ryd forespørgsel

Sletter forespørgslen og fjerner alle tabeller fra designvinduet.

Ikon

Ryd forespørgsel

Slå designvisning til/fra

Viser designvisningen eller SQL-visningen for forespørgslen.

Ikon

Slå designvisning til/fra

Tilføj tabeller

Specificerer tabellerne som skal indsættes i designvinduet. I dialogen Tilføj tabeller skal du vælge de tabeller, som du har brug for i din aktuelle opgave.

Ikon

Indsæt Tabeller

Funktioner

Viser rækken "Funktion" i den nederste del af designvisningen i vinduet Forespørgselsdesign.

Ikon

Funktioner

Tabelnavn

Viser "Tabel"-rækken i den nederste del af Forespørgselsdesignet.

Ikon

Tabelnavn

Alias

Viser "Alias"-rækken i den nederste del af Forespørgselsdesign.

Ikon

Alias

Entydige værdier

Udvider den oprettede SELECT sætning i SQL-forespørgsel i den aktuelle kolonne med parameteren DISTINCT. Konsekvensen er at identiske værdier som optræder flere gange i tabellen kun fremkommer en gang.

Ikon

Entydige værdier

Det følgende ikon er på fanebladet SQL:

Udfør SQL-kommando direkte

I native SQL-tilstand kan du indtaste SQL-kommandoer, som ikke fortolkes af LibreOffice, men i stedet passerer direkte til datakilden. Hvis du ikke viser disse ændringer i designvisningen, kan du ikke skifte tilbage til designvisningen.

Ikon

Udfør SQL-kommando direkte