Formularnavigationslinje

Værktøjslinjen Formularnavigation indeholder ikoner til at redigere en databasetabel eller til at kontrollere datavisningen. Værktøjslinjen bliver vist i bunden af et dokument, der indeholder felter, som er kædet med en database.

Du kan bruge værktøjslinjen Formularnavigation til at bevæge dig indenfor dataposter, og til at indsætte og slette dataposter. Hvis data er gemt i en formular, overføres ændringerne til databasen. Linjen Formularnavigation indeholder også funktioner til at sortere, filtrere og søge i dataposter.

Tipikon

Du kan bruge ikonet Navigationslinje på linjen Flere Kontrolelementer til at tilføj en Navigationslinje til en formular.


Noteikon

Navigationslinjen er kun synlig i formularer der er forbundet til en database. I Designvisningen af en formular er Navigationslinjen ikke tilgængelig. Se også Tabeldatalinjen.


Du kan kontrollere visningen af data med funktionerne til sortering og filtrering. Dette ændrer ikke de originale tabeller i databasen.

Den aktuelle sorteringsrækkefølge eller det aktuelle filter bliver gemt med det aktuelle dokument. Hvis der er indstillet et filter, bliver ikonet Anvend filter på linjen Navigation aktiveret. Sorterings- og filtreringsegenskaber i dokumentet kan også tilpasses i dialogen Formularegenskaber. (Vælg Formularegenskaber - Data - egenskaber Sorter og Filtrer).

Noteikon

Hvis en SQL-sætning er grundlaget for en formular (se fanebladet Formularegenskaber - Data - Datakilde), så er filteret og sorteringsfunktionerne kun tilgængelige, når SQL-sætningen kun henviser til én tabel og ikke er skrevet i den indbyggede SQL-tilstand.


Datapostnummer

Viser nummeret på den aktuelle datapost. Indtast et tal for at gå til den tilsvarende datapost.

Første datapost

Ikon

Går til den første datapost.

Forrige datapost

Ikon

Går til den forrige datapost.

Næste datapost

Ikon

Går til den næste datapost.

Sidste datapost

Ikon

Går til den sidste datapost.

Gem datapost

Ikon

Gemmer en ny dataindtastning. Ændringen bliver registreret i databasen.

Fortryd: Dataindtastning

Ikon

Giver dig mulighed for at fortryde en dataindtastning.

Ny datapost

Ikon

Opretter en ny datapost.

Slet datapost

Ikon

Sletter en datapost. En dialog beder dig bekræfte at dataposten skal slettes.

Opdater

Opdaterer de viste data. I et flerbrugermiljø sikrer opdatering, at viste data er aktuelle.

Ikon

Opdater

Søg datapost

Søger databasetabeller og formularer. I formularer eller databasetabeller kan du gennemsøge datafelter, rullelister og afkrydsningsfelter for specifikke værdier.

Ikon

Søg datapost

Sorter stigende

Tekstfelter er sorteret alfabetisk, talfelter bliver sorteret numerisk.

Ikon

Sorter stigende

Sorter faldende

Tekstfelter bliver sorteret alfabetisk, talfelter bliver sorteret numerisk.

Ikon

Sorter faldende

Autofilter

Filtrerer dataposterne baseret på indholdet af det aktuelt valgte datafelt.

Ikon

Autofilter

Formularbaserede filtre

Beder databaseserveren om at filtrere de synlige data med det specificerede kriterium.

Ikon

Formularbaserede filtre

Sorter

Angiver sorteringskriteriet for datavisning.

Ikon

Sorteringsrækkefølge

Nulstil filter/sortering

Annullerer filterindstillingerne og viser alle dataposterne i den aktuelle tabel.

Ikon

Fjern Filter/Sortering

Datakilde som tabel

Aktiverer en ekstra tabelvisning når du bruger formularvisningen. Når funktionen Datakilde som tabel er aktiveret, ser du tabellen i et område over formularen.

Ikon

Datakilde som tabel

Anvend filter

Skifter mellem den filtrerede og ufiltrerede visning af tabellen.

Ikon

Anvend filter