Standardlinje

Standardlinjen er tilgængelig i alle LibreOffice-programmer.

Ny

Opretter et nyt LibreOffice-dokument.

Ikon

Ny

Åbn fil

Åbner en lokal eller ekstern fil eller importerer en.

Ikon

Åbn fil

Gem

Gemmer det aktuelle dokument.

Ikon

Gem

Gem som

Gemmer det aktuelle dokument på en anden placering eller med et andet filnavn eller filtype.

Ikon

Gem som

E-mail dokument

Åbner et nyt vindue i dit standardprogram for e-mail med det aktuelle dokument som en vedhæftet fil. Det aktuelle filformat bruges. Hvis dokumentet er nyt og ikke er blevet gemt, bruges formatet specificeret i - Indlæs/gem - Generelt.

Ikon

Send dokument som e-mail

Rediger fil

Brug ikonet Rediger fil til at aktivere eller deaktivere redigeringsmuligheden.

Ikon

Rediger fil

Eksporter som PDF

Gemmer den aktuelle fil i Portable Document Format (PDF) version 1.4. En PDF-fil kan ses og udskrives på enhver platform med den oprindelige formatering intakt, forudsat at der er installeret understøttende software.

Ikon

Eksporter direkte som PDF

Udskriv fil direkte

Klik på ikonet Udskriv fil direkte for at udskrive det aktive dokument med de aktuelle standardindstillinger for udskrift. Disse kan findes i dialogen Printeropsætning, som du kan kalde med menukommandoen Udskriftsindstillinger.

Ikon

Udskriv fil direkte

Stavekontrol

Kontrollerer dokumentet eller den aktuelle markering for at stavefejl. Hvis en udvidelse med grammatikkontrol er installeret, kontrollerer dialogen også for grammatiske fejl.

Ikon

Stavning

Automatisk stavekontrol til/fra

Kontrollerer automatisk stavning, mens du taster og understreger fejl.

Ikon

Automatisk stavekontrol til/fra

Klip

Fjerner og kopierer markeringen til udklipsholderen.

Ikon

Klip

Kopier

Kopier markeringen til udklipsholderen.

Ikon

Kopier

Sæt ind

Indsætter indholdet af udklipsholderen hvor markøren er placeret, og erstatter al valgt tekst eller alle valgte objekter.

Ikon

Sæt ind

Kopier formatering

Vælg først en tekst eller et objekt og klik så på dette ikon. Klik så eller træk på tværs af anden tekst eller klik på et objekt for at tildele samme formatering.

Klik på ikonet Klon formatering IkonStandardværktøjslinjen.

Ikon

Kopier formatering

Fortryd

Omgør den sidste kommando eller den sidste indtastning, som du har lavet. For at vælge den kommando, som du vil omgøre, skal du klikke på pilen ved siden af ikonet Fortryd på værktøjslinjen Standard.

Ikon

Fortryd

Gendan

Omvender handlingen for den sidste Fortryd-kommando. For at vælge det Fortryd-trin, som du vil gendanne, skal du klikke på pilen ved siden af ikonet Gendan på Standardlinjen.

Ikon

Gendan

Hyperlink

Åbner en dialogboks, der gør det muligt at oprette og redigere hyperlinks.

Ikon

Hyperlink-dialog

Navigator

Klik på ikonet Navigator til/fra for at skjule eller vise Navigator.

Ikon

Navigator til/fra

Zoom og vis layout

Reducerer eller forstørrer skærmvisningen af LibreOffice Den aktuelle zoomfaktor vises som en procentdel på Statuslinjen.

Ikon

Zoom

LibreOffice Hjælp

Åbner hovedsiden for LibreOffice Hjælp for det aktuelle program. Du kan rulle igennem hjælpesiderne, og du kan søge efter nøgleord eller en tekst.

ikon

LibreOffice Hjælp

Hvad er dette

Aktiverer udvidede hjælpetips under musemarkøren indtil det næste klik.

ikon

Hvad er dette

Indlæs URL

Indlæser et dokument angivet med en indtastet URL. Du kan skrive en ny URL, redigere en URL, eller vælge en fra listen. Viser den komplette sti for det aktuelle dokument.

Tipikon

Aktiver Indlæs URL med kommandoen Synlige knapper (højreklik på værktøjslinjen).