Fortryd direkte formatering i et dokument

Du kan fortryde alle formateringer med nogle få trin, som ikke er blevet skabt ved typografier.

Direkte formatering og typografiformatering

Hvis du formaterer et dokument uden typografier, refereres dette som "direkte" formatering. Det betyder, at man retter i teksten eller andre objekter, såsom rammer eller tabeller, direkte - ved at anvende forskellige attributter direkte. Formatet anvendes kun til det valgte område, og alle ændringer skal laves separat. Typografier anvendes på den anden side ikke direkte på teksten, men er i stedet defineret i vinduet Typografier og formatering og så anvendt. En fordel er, at når du ændrer en typografi, vil alle dele af dokumentet, som er tildelt denne typografi, blive modificeret samtidigt.

Du kan fjerne direkte formatering fra dokumentet ved at markere al tekst med genvejen +A og derefter vælge Formater - Fjern direkte formatering.

Fjern al direkte formatering i et LibreOffice Writer-dokument

  1. Tryk Ctrl+A for at markere hele teksten.

  2. Vælg Formater - Nulstil direkte formatering.

Fjern al direkte formatering i et LibreOffice Calc-regneark

  1. Mens du trykker på Skift-tasten, skal du klikke på den første og så den sidste arkfane for at markere alle ark.

  2. Tryk Ctrl+A for at markere hele teksten.

  3. Vælg Formater - Nulstil direkte formatering.

Fjern al direkte formatering i en LibreOffice præsentation

  1. Klik på fanebladet Disposition for at åbne dispositionsvisning.

  2. Tryk Ctrl+A for at markere hele teksten.

  3. Vælg Formater - Nulstil direkte formatering.